Refrans Valencians

Per Carlos Ros

No crègues de ton amich, lo que diu sòn enemich
No deixes la carretera, per anar per travesera
No vulles may pletejar, lo que bè no pots probar
No amostres may lo forat, del diner que has amagat
No tindràs parènt millor, que un amich quet tinga amor
No vulles pà florit, ni taca de pegunta en lo vestit
Ni polls en la greñilla, ni corral sense llenya
Ni casa feta de fanch, ni vinya en barranco
Ni camp en costèra, ni muller forastèra
Ni gat en caixcabèll, ni casar dona Jove en home vèll
Ni manso sens esquèlla, ni casar home Jove en dona vella
Ni omplir barral sens ambùt, ni en tèmps de plutja corral brùt

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: