Pintura Valenciana. Vicent Traver Calzada

Per Ferrando

Naix el 13 de març de 1945 en Burriana.

En 1962 estudia dibuix en l´Escola d´Arts i Oficis de Castelló. De 1963 a 1968 cursa Estudis Oficials de Pintura, Gravat i Professorat en l´Escola Superior de Belles Arts de San Carles de Valencia i despres Estudis Oficials d´escultura en el mateix centre i en l´Escola de Belles Arts de San Fernando en Madrit.

Medalla d´or en l´Exposicio Nacional de Sogorp. Medalla de plata en la “II Setmana d´Art” de Burriana. I Premi d´Art Universitari de Valencia. I Premi de Pintura “El Deporte en el Arte” distrit de Valencia. Medalla de bronze de la Caixa d´Aforros de Sagunt. I Premi de Dibuix, Accésit de Gravat de la Direccio General de Belles Arts. Reb la Creu de “Alfonso X el Sabio”, entre atres.

Amplia els seus estudis en París, becat per la Fundación d´Art Castellblanch. En 1970 fixa residencia i taller propi en Burriana, dedicant-se a l´estudi i activitat de pintor, escultor i gravador. La seua obra está representada en l´Hispanic Society de Nova York, Museu Sant Pio V de Valencia, Museu d´Art Contemporani de Vilafamés, Palau de la Diputacio de Castelló, Ajuntament de Burriana, entre atres.

Recentment ha finalisat els murals que decoren el ‘Hall’ del Palau de la Diputacio de Castelló.

cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: