Refrans Valencians

Per Carlos Ros

No trates ab gent ociosa, perque es cosa perillosa.

No vixques pera mentjar, mentja sols pera passar.

No vulles mal als amichs, que ho sòn de tos enemichs.

Not alabes de fer mal,perques un vici infernal.

Nostìes molt en la plaça, nit burles daquell qui passa.

Nos conéis lhome perdùt, sinos quant es abatùt.

No dies mal de ta mare, ques afrontar à ton pare.

No vulles al menor may menysprear, perquet pot en sòn lloch aprofitar.

No mires coses profanes, ni oixques paraules vanes.

Ningun home pot saber, sinos Dèu, lo que ha de ser.

No vullgues may arguir, ab qui no sap resumir.

Ni missa, ni cebada estorben llarga jornada.

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: