Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)

Per Josep Boronat Gisbert

Tambe havien estat les celebres Companyes Catalanes, capitanejades per Roger de Flor, Bernard de Rocafort, Berenguer d´Entenza, dels famosos almogavers catalans, els del crit "¡Desperta ferro!", forces de choc, de primera linea, que aplegaren a ser temibles per als mateixos que els havien cridat i contractat. Quan, per este motiu, Roger de Flor fon assessinat en un banquet, la represalia dels almogavers fon atroç; venjaren terriblement esta traïcio, i per espai de molt de temps devastaren el païs. Es l´historia venjança catalana descrita pel croniste Ramon Muntaner, que era u d´aquells soldats.

Estos antecedents expliquen que Bembo i els d´aquelles terres englobaren com a catalans a tots els que posteriorment vingueren procedents de la Corona d´Arago.

Tambe -encara que no pels mateixos motius- li diuen gallego en Sur-America a qualsevol espanyol.

Resumint: no es argument, encara que l´apelacio fora general, ni per a afirmar que els valencians eren catalans, ni per a dir que la llengua valenciana es catalana.

L´atre eixemple que cita -i ya no ne troba més- es: <<Encara en el segle XV,el famos novel.lista italià Bandello escriví: "Gentile e nobilissima Valenza; in tutta Catalonya non è piu lasciva ed amora cit-tà">>.

D´este frare dominicà, Matteo Bandello (1480-1562), sabem que va fixar la seua residencia en Milano per ser fervent partidari dels francesos, i que per eixa causa, despres de la batalla de Pavia en l´any 1523, els espanyols el desterraren d´aquella ciutat.

Notem que este personage es mou en temps de Carles I, net dels Reis Catolics, quan, sense retallar encara l´autonomia dels antics regnes, es va posar ya en marcha una sola estructura administrativa per a tots.

Bandello, el partidari fervent dels antagonistes dels espanyols, demostra en eixa frase unicament que no sabia ni geografia ni historia de la nostra peninsula, de les terres que ell avorria.

La ignorancia es molt atrevida.

Pero no pot ser honest aprofitar-se´n d´una demostracio d´ignorancia per a fer creure que tots consideraven catalans als valencians, i molt menys per a extendre la denominacio a la llengua dels valencians.

cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: