Refrans valencians

Per Carlos Ros

Lo sabi sap que no sap, lo simple tot ho te al cap.

Lo caçador qui vol caça, a la caça no amenaza.

Lo roig ab lo pel que te, be pot ser home de be.

La dona qui es ben casada, no te sogra ni cunyada.

La gala molt prest sen va, no la falta quella fa.

La bona satisfacio, es fa en vida, y en mort no.

Lo coixo vindra, y la veritat dira.

Los colses no has de possar, en taula pera mentjar.

Lo ric sempre es codicios, y lo pobre desitjos.

Lo pare guanya el real, y son fill lo gasta mal.

Lo qui un cove sabra fer, ja pot dir ques sisteller.

Lhome que no sap sumar, may sabra multiplicar.

(Se respecta l’ortografia de l’epoca)

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: