Historia de la llengua valenciana (del seu llibre "Pomell de Valencianitat")

Per Josep Boronat Gisbert

Supostes “raons” per a introduir el nom de “catala”

Geografiques, tampoc: arguments catalanistes, fruits de mentalitats neonazicapitalistes.

“… geografiques –el Principat de Catalunya és el més extens, més poblat i més fort econòmicament de tots els països que la parlen- “ (S.G., p.21)

Prescindint de l’assignacio d’un titul que no té, a Catalunya, m’esbalaix el fet de que es puguen presentar estes coses com a “raons” per a canviar-li el nom a la llengua valenciana posant-li el de catala.

Mirem detingudament cada una d’estes “raons geografiques”.

Mes extens. Conforme, pero no tant; no massa mes: la diferencia es tan sols de 8.679 Km2. Les quatre provincies catalanes tenen 31.930 Km2, y les tres provincies valencianes 23.251 Km2. Ademes, si mirem la superficie de llaurança, la diferencia es nomes de 562 Km2. I en terres de regadiu, Valencia ne té 3.247 Km2 i Catalunya 2.520 Km2, o siga que Valencia té 727 Km2 de regadiu per damunt dels que té Catalunya.

M’extranya molt que tot aço de mes o menys kilometros quadrats puga presentar-se com a “rao” per a fer canviar el nom a una llengua. Si binguera alguna aparencia de rao, dirime que en Inglaterra es parla nort-americà, no angles, perque Estats Units té 9.363.498 Km2 i Inglaterra ne té 244.035 solament.

Mes poblat. També en aço, no molt mes: 28,2 persones mes per Km2. Si la poblacio de tota Catalunya es 5.122.567 habitants, Valencia ne té 3.073255, unes dos terceres parts. La diferencia es de 2.049.312 habitants; pero la diferencia de poblacio activa es solament de 953.637 persones. Cifres no excessives, ya que el saldo migratori net entre 1941 i 1970 en Catalunya es de 1.433.284 inmigrants des de regions espanyoles de parlar castellà majoritariament, mentres que en Valencia no arriba a 140.000.

Encara que la diferencia en habitants fora molt mes gran a favor de Catalunya, no es pot aduir com a “rao” per a canviar el nom d’una llengua. Si fora valida, hauriem de dir que en Portugal es parla brasiles, no portugues, perque Brasil té 109.730.000 habitants i Portugal nomes ne té 8.740.000.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: