El 9 d´octubre

Per Josep Vicent Guinot

Per a uns, dia de la Nacio Valenciana. Per a atres, dia de la Comunitat Valenciana. Per a uns atres, diada del “Pais Valencià”. I per a la majoria simplement es un atre dia de no anar al colege o a treballar, com si fora un dumenge qualsevol.

El 9 d’octubre es la data de celebracio de l’entrada de les tropes de Jaume I en el Cap i Casal, i deuria de ser un dia de reivindicacio de les moltes coses que encara nos falten per conseguir als valencians. Deuria de ser un dia en el que alçarem la nostra veu reclamant la reforma de l’Estatut per a no ser menys que les comunitats mal dites “historiques”. Deuria de ser un dia de cridar molt foro contra la catalanisacio llingüistica, social, cultural i politica que venim patint (de forma sibilina pero molt constant i molt efectiva) des de fa 25 anys. Deuria de ser tambe un dia de reivindicacio de temes actuals com per eixemple el Pla Hidrologic Nacional i el fet de que el Sr. Maragall parle de una macroregio formada per Catalunya, Valencia, les Balears i una part de França en capital en Barcelona, naturalment, (¿No vos sona a la vella historia dels “països catalans”?), pero al mateix temps nos negue l’aigua als valencians i diu clarament que “de l’Ebre ni una gota”.

Pero la realitat, com he dit al principi, es molt diferent. Els actes organisats pels nostres governants se llimiten a 4 dolçaines i tabalets reunits en la plaça major o als ya tradicionals (sic) pasacarrers i correfocs de pseudocultureta que participen en totes eixes activitats com son el Correllengua o els Aplecs, a on les banderes independentistes catalanes florixen com els foncs.

¿A on estan els actes preparats per a que la gent de Castello sentixca l’orgull de ser valencià?, ¿A on estaven les Senyeres?, ¿A on estava la manifestacio del poble demanant mes valenciania?, ¿A on estaven els crits contra la catalanisacio?, ¿A on estaven les pancartes contra Maragall? No estaven. Es aixina de simple.

No estaven perque els nostres governants no volen que estiguen. No estaven perque eixa era l’estrategia dels que manaven fa 20 anys i es l’estrategia dels que manen ara. Hi ha que eliminar tot lo que sone a Valencia o a valencià, perque uns volen dirigir ad este poble des de Madrit, i atres des de Barcelona, uns volen ser espanyols (encara que fent-li el joc al catalanisme en les escoles, instituts i universitats) i atres volen ser catalans, pero ningu te interes en ser valencià, que es lo que som.

El 9 d’octubre deu servir per a recordar-nos que es necessari recuperar la nostra identitat i el nostre sentiment com a poble, fugir del cami actual i rebelar-se contra el poder establit, rebujar lo alie ad esta terra i recuperar el nostre “yo”, la nostra personalitat, la nostra forma de vore, de sentir i de viure, de unir-nos de nou com a poble per a recuperar la força perduda i aixina oferir, en dignitat, el millor futur per als nostres fills. El 9 d’octubre deu servir, en definitiva, per a ser lo que som, valencians.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: