Pintura valenciana (Joan Batiste Carbó Rovira, Castello 1823-1880)

Per Ferrando

Castello 1823-1880. En Castello fon discipul del castellonenc pintor Oliet. En Roma estudià a Rafael, entre atres, i conectà en el grup de “Nazarenos” que l´indugueren cap a la pintura religiosa.

Als 10 anys d´estancia en Italia tornà a Castello on va realisar una bona cantitat d´obres de gran bellea, principalment les dedicades a l´Archiprestal de Santa Maria i al Convent de les Clarises de Castello.

Gran cantitat de la seua obra s´ha perdut. Queda algun testimoni destacant en pintura religiosa, com a retratiste i en el paisage.

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: