Pintura valenciana (Joan Batiste Carbó Rovira, Castello 1823-1880)

Per Ferrando

Castello 1823-1880. En Castello fon discipul del castellonenc pintor Oliet. En Roma estudià a Rafael, entre atres, i conectà en el grup de “Nazarenos” que l´indugueren cap a la pintura religiosa.

Als 10 anys d´estancia en Italia tornà a Castello on va realisar una bona cantitat d´obres de gran bellea, principalment les dedicades a l´Archiprestal de Santa Maria i al Convent de les Clarises de Castello.

Gran cantitat de la seua obra s´ha perdut. Queda algun testimoni destacant en pintura religiosa, com a retratiste i en el paisage.

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: