Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)

Per Josep Boronat Gisbert

Les “Regles de trobar” son regles de la “langue d´oc”, que es la que servia als catalans com a llengua lliteraria, perque adoptaren l´art dels trovadors provençals. Era una obra feta per a impedir que penetraren en eixa llengua convencional les particularitats de la llengua en formacio, no lliteraria encara, parlada pels catalans.

Muntaner escriu “catalanesc” referint-se al parlar de Murcia en el sigle XIV. No hi ha en tot el mon cap d´afirmacio semejant, no hi ha res que ho confirme. Pero tot té una explicacio: Muntaner era el croniste de “les gestes dels catalans en Orient”, les de “la celebre Companya Catalana d´almogavers”, segons Reglà Campistol, “el tercer i mes vigoros dels cronistes, un entusiasta partidari de la llengua nacional... en formacio”, com escriu Entwistle (p. 130); tan entusiasta que ensomia en un Imperi Catala. Bosch-Gimpera parla d´ell i l´enjudicia: Pere Bosch-Gimpera, Rector que fon de l’Universitat Autonoma de Barcelona de 1933 a 1939, Conseller de Justicia del Govern de la Generalitat de Catalunya, catala defensor a ultrança de la personalitat de Catalunya, exiliat en Mexic i mort en l´eixili l´any 1974, va escriure que li pareixia absurt fer reviure els ideals efimers de l´Imperi Catala de Muntaner, lo qual sería –diu ell- entrar en el mon fantasmagoric dels somnis i entretindre´s en deliris imperials... que –ell ho esperava del seny dels seus paisans- ningu pendria en consideracio.

Muntaner, en els seus deliris, somnis fantasmagorics, diu una cosa tan incongruent com que en Murcia es parlava catalanesc. Coneixent-lo, no nos extranyem de falsejaments en la seua “Cronica”, la tercera. I mes quan ya de la primera pot dir l´historiador Ubieto que “La comparacio de la “Cronica de Jaume I” én la documentacio que va otorgar tal monarca porta a la conclusio de que aquella presenta arbitrariament els succeits, alterant la seua successio cronologica, falsejant deliberadament la relacio entre ells, i interpretant-los al seu gust”... afegint que “mentix amplament”.

Considerades estes precisions, no es pot deduir de´eixos texts que presenta S.G., ni la generalisacio ni l´acceptacio de la paraula catalanesc, i més tenint present que es referix a un parlar en formacio, al qual cadascu li dona el nom del seu pais.

Quan es va normalisar, quan es va fer lliteraria, en el seu sigle d´or, tots la proclamen Llengua Valenciana.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: