Poemes de Francesc Baldó i Vives

Per Francesc Baldó i Vives

Plou

Hui esta plovent.
Ningu ha eixit
al camp pel mati.
Al costat del foc
algu fa cordell.
I uns desfaenats
estan reunites
menjant i tocant
charanga de canyes,
sardines de bota
allioli i vi.

Un combregar

Es de nit. Tot ombres,
toca la campana
en un so de tristor.
S’agenolla la gent.
Se senya. Tot lo mon
baixa els ulls en silenci.
I rodejat de ciris
passa el Nostre Senyor.

Un bateig

“Padri pollós, ni u ni dos”…
(cançoneta infantil)

Ya ve el carruaje.
Tornen de l’esglesia
tots pagats, tots contents.
Porta al braç la padrina
el chiquet chicotet.
Va tirant peladilles
el padri a la gent.
L’embotinen sens mira
vinga el crit els chiquets,
confitura, pollós,
picolí, picolina.
I sens pressa el bateig
pel carrer va passant.
Picolí, picolina,
picolí, picolina,
tot lo mon va cantant.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: