Antics refrans valencians

Per Carlos Ros

Mes val estar un ratet roig, que tot lany groch.
Mal va qui no sadoba.
Mòlt sap la mona y mes qui lagafa.
Moltes formiges porten a un escarbat.
Mes val tort que sego.
Mes val ser cap de sardina que coa de pagell.
Mes val hu en pau que dos en guerra.     
Mes val un roin ajust, que una bona sentencia.
Moltes caneles fan un ciri pascual.
Mes val un content que mòlts descontents.
Mort no vinga, que achach no tinga.
Mes val vergonya en cara que dolor en cor.
Mes val perdre que mes perdre.
Mes putja lespart que la escurà.
Mes es lo roido que les anous.

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: