Comentaris

Una vegada mes tenim que lamentar la perdua d’un valor en l’entramat que constituix l’Associacio Cultural “Cardona Vives”. Recordem a José Palanques Esteller (Benicarlo, 1925-2008) com un amic que se va distinguir per practicar un periodisme independent en una zona on no resulta gens comodo fer-ho. Per aixo l’any 2001 la Cardona Vives el va distinguir en un Fadri a la Prensa Independent. Descanse en pau.

La visita a l’Ajuntament de Valencia mos plenà d’orgull per tindre l’oportunitat de vore de tan prop tesors impresionants com l’eixemplar mas antic que es conserva de la Senyera Valenciana (1596), un precios facsimil del codic dels Furs de Valencia del sigle XIV, i salons plens d’historia.

Tambe en Valencia puguerem recorrer les dependencies de la casa natalicia de Sant Vicent Ferrer i admirar la restaurada iglesia mes antiga de Valencia: “San Juan del Hospital”, concedida pel rei Jaume I el Conquistador en 1238 en gratitut per la presa de Valencia.

El “Rogle Constanti Llombart” junt a “Accio Regne de Valencia” ha editat un DECALEC DEL VALENCIAPARLANT que reproduim en pag. 7 del present nº de RENOU. Conta en el soport de varies associacions culturals valencianistes, entre les que figura la nostra “CARDONA VIVES”. Ha resultat de bella estampa, molt adequada per als mes jovens i no tan jovens.

cites

...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Joanot Martorell (1413-1468)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: