El raconet de la Llengua Valenciana. 9

Per Joan Batiste Sancho

MES DIFERENCIES VOCALIQUES CATALA-VALENCIÀ

“Els catalanismes i els arcaismes inoportuns impedixen l’evolucio natural i constant de la llengua valenciana” (Lluïs Fullana Mira)

Incidint en les diferencies i sens eixir del vocalisme, senyalem hui el modo diferent que valencià i catala han resolt l’evolucio a lo llarc dels temps d’algunes vocals finals de paraula.

En uns casos, el valencià conserva la [o] final de paraula, evolucio esta natural de la terminacio llatina –um, mentres que el catala pert esta vocal en detriment de la vocal [e]

VALENCIÀ [o] LLATI [-um] CATALA [e]
Quadro Quadrum Quadre
Metro Metrum Metre
Modo Modum Mode
Litro Litre

En uns atres casos, la diferencia radica en la perdua de la vocal final en al cas del valencià, mentres que el catala la realisa en [e].

VALENCIÀ [o] CATALA [e]
Cult Culte
Assunt Assumpte
Mit Mite

cites

Cómo no va a ser el valenciano un idioma si fue la lengua de un Reino
Lluis Fullana i Mira

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: