Refrans valencians

Per Carlos Ros

Lo teps sa de pendre conforme be.

La boca amarga, no pot llança sinos fel.

La pedra eixida de la ma, no es sab hon va.

Lhome ques molt pereos, per un pas ne dòna dos.

La recaygudo, es pitjor que la cayguda.

Logrèr, y cart, finsa soterrar, sèmpre es amarc.

Lo qui noscarmenta en una´, noscarmentarà en ninguna.

Les lletres molt bones sòn, mes no les estima el mon.

La lletra, en sanch entra.

Lo be que asi faras, alla trobaras.

Lo mon no deixa a aquell, qui deixat no vol ser dell.

La creu de mes excelencia, es la creu de la paciencia.

La fe del enteniment, desperança es argument.

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: