Pintura Valenciana (Joan Batiste Porcar Ripollés, Castello 1889-1974)

Per Ferrando

Castello de la Plana, 1889-1974

Fill de llauradors, abandona pronte la professio de casa recebint la primera formacio del pintor castellonenc Vicent Castell. Becat per la Dip.de Castello estudia escultura en l’Acad. de BB. AA. de S. Carlos de Valencia, passant despres a Barcelona. Alli decidi canviar l’ofici d’escultor pel de pintor especialisant-se en el paisage.

L’estallit de la guerra civil trencà s’activitat pictórica en Barcelona, tornant a Castello.

En 1950, fon nomenat Academic Corresponent a la Real Acad. de BB. AA. de S. Fernando, Madrid.
Alternà exposicions en Espanya junt a Venecia, Oslo, París, Buenos Aires. Gran aportación a la pintura paisagistica valenciana y espanyola. Temes predilectes: marjals, passos a nivell, portuaries, etc.-

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: