La Cardona Vives: Associacio educadora

Per Juli Moreno Moreno

Complir un quart de segle es motiu d’elegria i, quan els objectius que es perseguixen com a associacio es van conseguint, i els sentiments que els inspiren son elevats, mes que alegria es realment un goig.


Seminari per a l´Assoc. Cardona Vives
sobre cultura valenciana. Maig 2007

Fer un balanç de les activitats de la Cardona Vives implicaria fer una ampla publicacio, perque lo realisat ha donat molts fruits i lo conseguit es molt, sobre tot quan de vegades pareix que es treballe en terra erma i en moltes dificultats per a que la collita siga abundant i profitosa. Les accions de l’associacio, que porta el nom d’un procer castellonenc, han contribuit a llaurar i sembrar i, entre eixe sembrat, un mig que en fortuna ha dut a bons proposits ha segut l’organisacio de cursos formatius. Les classes, en les que educadors i educants han compartit mes que coneiximents, sentiments i amor per la patria valenciana, han potenciat amistats i sobre tot arguments per a defendre, en coneiximent, l’opcio valencianista per al poble valencià, per a les terres de la Plana.

La formacio que comença per coneixer i treballar la llengua valenciana, la seua ortografia i la seua gramatica, ha produit que molts tingam competencies en esta materia i hagem superat l’ostracisme al que se nos condenà des d’una concepcio centralista i centralisadora de l’Estat espanyol. A l’aprenentage llingüistic calia anar completant-lo en unes atres parceles i, des d’una pedagogia que ha volgut sempre ser participativa i que ha anat incorporant diferents recursos, s’ha estudiat historia valenciana, l’art, la geografía, la lliteratura i uns atres aspectes de la cultura valenciana.

No cap dubte que els homens i dones de la Cardona, el seu fundador D. José Mª Guinot al capdavant, apostaren des d’un principi per cobrir, entre tantes activitats com a lo llarc d’un curs, d’un any, es duen a terme, este aspecte que es i ha de seguir sent fonamental per al valencianisme que, superant instints viscerals, vol construir els seus basaments, a mes d’en els sentiments en arguments i en el coneiximent de tot allo que els valencians i valencianes, com a poble, han protagonisat a traves del discorrer historic.

Cada mes de maig, des de fa mes d’una decada s’han programat estos cursos formatius, destinats als socis de la Cardona Vives, pero oberts ad aquells que han volgut aproximar-se a coneixer diferents facetes que consoliden la cultura valenciana. Entre 15 i 25 participants, un curs i un atre, han omplit l’aula i han format un grup d’alumnes que ha superat, en molts casos, la mera relacio de companyers i companyeres per a donar pas a vertaders llaços d’amistat. Aço ha segut l’atra labor d’una activitat formativa que ha buscat, en el contrast i en l’argumentacio, donar resposta a les inquietuts dels qui han participat en unes classes que sempre han tengut com a base la promocio i difusio de la llengua valenciana, vehicul de cultura pel qual tant ha fet i està fent la Cardona Vives, els homens i dones que l’integren.

La labor educadora en el moviment valencianiste ha de ser primordial i ha de ser mimada per qui te la responsabilitat de dirigir les entitats i les institucions que es declaren obertament valencianistes. Hui no es facil remar contra una corrent que o be seguix despreciant lo propi o be es dedica a suplantar lo autentic per conjetures, glorioses concepcions antihistoriques, allingüistiques i, lo que es tal volta encara mes important, antipatriotiques. Hui mes que mai, ya que qui governa no es preocupa mes que de contribuir emmaixcaradament a la suplantacio llingüistica i cultural, entitats com la Cardona Vives han de seguir sent plataformes formadores, han de seguir sent bastions del valencianisme que irradien llum i desperten consciencies en les seues arees d’accio. No es facil ser i declarar-se valencianiste i cada vegada es mes complicat inclus ser valencià, la formacio nos ha de fer sentir-nos orgullosos de ser i constituir poble, de poder ser solidaris en els que arriben i el de saber-nos en que ara, mes que mai, hem de seguir sent testimonis i referents, perque els ambits formals hui no responen, com mai ho han fet, a una concepcio que implique el protagonisme del poble valencià en el seu devindre.

Confiem en que la Cardona Vives, la seua labor formadora i difusora sobre la cultura valenciana, goge cada any d’un testic renovador que motive als socis i als qui no ho son, a tots els que valencians d’orige o d’adopcio volen seguir sabent de i sobre la llengua, l’historia, la geografia, la lliteratura, l’art… valencians, en definitiva sobre la cultura valenciana.

Que este model irradie i es faça patent en totes aquelles associacions que, com la Cardona Vives, han apostat per la formacio es mes que necessari per a seguir sent i per a que l’identitat valenciana perdure i ho faça sense suplantacions interessades.

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: