Comentaris

Ya casi en portes de les festes nadalenques, volem seguir rememorant les efemérides que per a mosatros tant importants son al recordar-nos acontenyiments que han significat fites destacades per a la nostra associacio:

* 100 anys del naiximent del nostre mestre i fundador, D. Josep María Guinot i Galán;

* 10 anys de la celebracio de la primera entrega dels Premis “Fadri-Cardona Vives”;

* 20 anys de la eixida del primer RENOU i

* 25 anys de la constitucio de nostra associacio.

En este numero de Renou, tractarem de remarcar les ultimes dos efemérides ya que les dos primeres van ser comentades en els ultims Renous. Les portades de alguns Renous Antics, junt en fragments d’algun dels seus escrits, podra servir-nos de recordatori de l’evolucio de nostra revista. Tambe incloguem articuls de firmes competents que fan mencio al 25 aniversari de la ya important vida de l’Associacio Cultural “Cardona Vives”, aixina com li dediquem la portada i una ampla biografia al patrici castellonenc que li va donar nom a la nostra entitat, D. Joan Batiste Cardona Vives.

Mencio honorifica per a l’excursio que C.V. va organisar a Xativa en motiu de l’exposicio de “La Llum de les Imagens”. Verdaderament, el tesor del patrimoni artistic del Regne de Valencia es de tal magnitud que resulta incomparable i digne de vore en tot moment.

Un recort molt entranyable per a un valencianiste que mos ha deixat a mitan setembre passat. D. Miguel Ramón Izquierdo, exalcalde de Valencia i un dels fundadadors d’Unio Valenciana, va ser persona molt vollguda per els membres de “Cardona Vives”. En la revista Renou nº 48 (2004) li se va fer una entrevista i eixe mateix any, el 25 de juny, la nostra associacio li otorgà el Premi “Fadri-Cardona Vives” a la Llibertat d’Expressio. Descanse en pau un home bo, dotat d’integritat en el seu caracter i d’una valenciania ejemplar. El nostre condol per a la seua familia.

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: