El raco del vi

Per José Luis Cortés

Possiblement les primeres noticies relacionades en el vi, se remonten als sigles III i II abans de Crist.

Al principi guardaven relacio en certes ceremonies. No se bebia de forma habitual sino, com diem abans, era en rits religiosos i celebracions.

El fet de que al beure-lo se van donar conter que “elevaba” l’espirit i si s’abusava produia certa alegria, se va lligar a intervencions mes o menys divines, creant-se llegendes i mits per a tratar d’explicar la procedencia, aromes i sabors, axina com els seus efectes “secundaris”.

El cultiu i consum de vi se remonta a les antigues civilisacions de Mesopotamia i Egipte. A l’igual que els primers cultius agricoles determinaren canvis d’alimentacio i costums, la viticultura se va expandir des d’Orient a Occident, des d’Asia hasda el Caucaso i a lo llarc de tot el Mediterrani.

Recordem, per acabar, que els romans que van copiar moltes coses dels Grecs, transformaren a Dionisio, deu relacionat en el vi, mitat deu mitat home, fill de Zeus, sempre rodejat de belles dones “Les Bacantes”, en el deu Baco, i en el seu honor se celebraven les “festes bacanals” concepte que ha aplegat hasda els nostres dies.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: