El raco del vi

Per José Luis Cortés

Possiblement les primeres noticies relacionades en el vi, se remonten als sigles III i II abans de Crist.

Al principi guardaven relacio en certes ceremonies. No se bebia de forma habitual sino, com diem abans, era en rits religiosos i celebracions.

El fet de que al beure-lo se van donar conter que “elevaba” l’espirit i si s’abusava produia certa alegria, se va lligar a intervencions mes o menys divines, creant-se llegendes i mits per a tratar d’explicar la procedencia, aromes i sabors, axina com els seus efectes “secundaris”.

El cultiu i consum de vi se remonta a les antigues civilisacions de Mesopotamia i Egipte. A l’igual que els primers cultius agricoles determinaren canvis d’alimentacio i costums, la viticultura se va expandir des d’Orient a Occident, des d’Asia hasda el Caucaso i a lo llarc de tot el Mediterrani.

Recordem, per acabar, que els romans que van copiar moltes coses dels Grecs, transformaren a Dionisio, deu relacionat en el vi, mitat deu mitat home, fill de Zeus, sempre rodejat de belles dones “Les Bacantes”, en el deu Baco, i en el seu honor se celebraven les “festes bacanals” concepte que ha aplegat hasda els nostres dies.

cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: