¡Enhorabona!

Per Joaquín Serrano Yuste

Vint i cinc anys, i pareix que va ser ahir, quan un grup de castellonencs, valents i informats, amants de les seues raïls i de la seua cultura valenciana, en contra dels vents pseudo-moderns de la cultureta que bufaven en especial virulencia en la seua ciutat, decidiren, que ya estava be, que allo en lo que creien i que sentien en lo més fondo del seu cor no podia ser ningunejat quan no ignorat o suprimit, i que algu devia agarrar la bandera, gloriosa senyera, que des de fa 750 anys nos presidix i ilumina i defendre tot lo que ella significa no a soles politicament, a on el alluernament del poder es a voltes desmoralisador, sino en essencia, en la cultura i per lo tant en l’amistat que se genera entorn a la mateixa.


D. Joan Batiste Cardona Vives

Aixina en 1982 una serie d’intelectuals i persones de be, crearen l’Associacio Cultural Cardona Vives, prenent els llinages d’eixe important personage castellonenc de nom Joan Batiste, que servi d’inspiracio a un atre personage que fon l’anima i vida de l’associacio, En Josep Maria Guinot i Galán, autentic eixemple per a tots, per la seua bondat, per la seua sabiduria i cultura amplissima, en numeroses obres no a soles lliteraries i llingüistiques sino tambe humanes i, per supost, per el seu amor al Regne de Valencia, que, com sa senyera, acumula cents d’anys i a on castellonencs, valencians i alacantins se donen la ma, orgullosos del seu passat i ilusionats pel seu futur. Este any es cumplix el seu centenari i mirant al cel tambe el felicitem.

Des d’eixe moment fins a hui, infinitat d’activitas donen contingut ad este grup huma del que formen part més de 250 persones i creixent, que ademes paguen religiosament la seua cuota, no com atres associacions a on quatre aprofitosos espavilats són subvencionats pels seus amiguets, i la disfruten en intensitat. Partint de la aparicio periodica de la revista que tenen la seua ma, mig de difussio dels nostres ideals, passant per multiples i interessantissimes conferencies i excursions a on es divertim coneguent la nostra Comunitat, cursos i seminaris de cultra i idioma valencià que cada dia conten en més seguidors, premits lliteraris, presencia en cantitat de mijos de comunicacio, actes i manifestacions diversos, fins als hui prestigiosos Premits Fadri-Cardona Vives que tambe celebren el seu aniversari, el que fa deu.

Veem puix que les actuacions de les que se beneficien els socis i la societat tota són multiples i incansables. Per ad aixo, tots els seus membres, u per u, són importants i contribuixen pero no poden deixar de fer clavapeu en la eficient Junta que mou tot aço, en Fernando Masip com a Secretari i Gonzalo Romero com a President.

cites

Cómo no va a ser el valenciano un idioma si fue la lengua de un Reino
Lluis Fullana i Mira

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: