Caçoleta de peix de Moncofar

Per Ana Vernia

Encara que Moncofar no siga estrictament un poble de peixcadors, qui el coneixca sabra lo molt mariners i aigua-mollers que son els seus habitants. Aixina que vaig a donar una formuleta que vaig deprendre allí, en casa d´uns amics que volen permaneixer en l´anonimat.

S´agarra una caçola adequada al numero de menjadors. Se li posa be d´oli. Se talla una ceba a rellonges i se coloca com a fondo. Damunt d´aixo, una capa de pebrera tallada menudeta. I damunt d´aixo una atra capa de tomata.

Se posa el peix, que pot ser sarc, oraeta o rap, pero tambe anguila a trocets.

Se cobrix tot en una capa de creïlla a rellonges.

Entre cada capa de les dites se posa pebre roig, sal i pinyonets.

Se posa a foc lent i tapadet per a que s´eixamore tot i traga el suc del conjunt.

Quan tot està casi fet, s´afig vi blanc per a que dure un total d´una hora la coccio.

¡Bon Profit!

cites

La lengua valenciana difiere bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construirselos, como lo han hecho los catalanes a la suya (...) En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: