Antics refrans valencians

Per Carlos Ros

Los plors, i dols, en diners son menys

Lo que sa de vendre, no cal empenyarho

Larbre de chiquet sadreça

Lo peix gros, se menja al flaquet

Lo mal de les rates, lo fan unes i lo paguen atres

Les veritats amarguen

Lo bon pagador, es senyor de bolsa datre

La amistat no te preu

Lamich en lausensia, es veu

La ocasio fa al lladre

La pasio pot molt

Lo barato es car

La dona en casa, i lhome en la plaça

cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: