Francesc Baldó i Vives (Poesia)

Per Francesc Baldó

LA MATANÇA (Del seu llibre “Plana Nostra. D’un Temps”).

“Al rei i al porc...” (Dit popular)

Damunt d’una taula
Està degollat.
Crema el carnicer
Manolls d’argilagues
Per tota la pell.
El rasca i el frega..
I ho mira la gent.

 


LA MONA QUE PENSAVA (Del seu llibre “Contes i Contalles de Miquel de Rosa”).

Puix això era un home que tenia una mona.
Una nit, l’home estava escrivint una carta i la mona li fea llum en lo que quedava d’un ciri. I com el ciri anara consumint-se, la mona per a no cremarse els dits li clavà en el cul un furgadents per a sostindre’l.
I l’home al vore allò es va quedar mes parat que un sant, puix comprengué que la mona pensava. I es dia que igual que havia discorrit allò, podria cavilar qualsevol atra cosa, inclòs cóm matar-lo a ell mateixa si venia al cas. Es dir, que la mona per pensar s’havia convertit en perillosa.
I va decidir que lo millor era matar-la. I la matà.

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: