Bernat Artola (Poesia)

Per Bernat Artola

Tinc un veí sabater
que du les sabates tortes
puix l’home és tan malfainer,
que’s passa les hores mortes
a la porta del carrer.
------------------------------------
Açò vullc, açò no vullc,
arrambla ab tot per on passa
i la “cacera” que cull
la du dins d’un sac a casa
tot pagat i plé d’orgull.
Ells és el pare pedàs
del veinat que’l desinqueta,
i com coneix pel mal pas
on la sabata els apreta,
tots l’atenen i fan cas.
Es creu un home de pes
i pesa molt, en efecte;
però això no li fa res
perque és molt lleuger respecte
tot negòci de dinés.
Es un autèntic perill
per a tot allò que tòca.
Ho troba tot tan senzill
com parlar de pell de foca
i posar pell de conill.
És víu i es té per sabut
i es dona tan bona manya
que té al veinat convençut
que a un home que a tants enganya
no hi ha qui li diga chut.

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: