Sobre les ´d´ intervocaliques i unes atres normes (II)

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Pareix mentira que una llengua que tingue el primer Sigle d´Or de totes les llengües romances, hi haja arribat ad este punt. Trencada i desprestigiada a mes no poder.

Pero com dia en la primera part d´este articul, mos trobem en moltes formes de valencià diferents, totes elles de segur que bones, pero diferents i enfrontades, i en el mig de tot aixo, estem molta gent que sent mes o manco usuaris de la llengua valenciana, hi ha voltes que no sabem per a on hem d´anar o a qui li hem de fer cas. I lo que no podem de cap manera, es juntar-mos uns quants, i com no mos agrada lo que hi ha, puix crear una nova ¿Normativa? O forma d´escriure. ¡NO!

I en aixo arribem al cas de persones que com yo, seguixen utilisant les originals Normes d´el Puig, les que es firmaren en el Monasteri d´El Puig i foren redactades per la Seccio de Llengua i Lliteratura de la Rel Academia de Cultura Valenciana. Una normativa que tingue en son dia la major acceptacio per part d´intelectuals i societat que mai ha tingut cap atre intent de normativa.

Despres de tot lo dit fins aci, ¡Que no es poc! Pense que fer-li coses a la llengua valenciana a soles per alluntar-se d´unes atres llengües, es a soles fer un poc el panoli, puix, ¿Qui no mos diu que eixa atra llengua, dos dies despres va ha fer lo mateix en la seua i van ha tornar a pareixer-se de nou una atra volta? ¡O encara mes!

Els canvis que se li faça a la llengua valenciana, estiguen millor o pijor, se l´ha de fer per que de veritat li facen falta, per modernisar-la, per lo que es, lo que se li ha de fer, pero no per alluntar-se de cap atra.

En este punt estem en que deixant a banda tot lo que he dit fins aci, sería bo que totes les entitats valencinistes, associacions culturals, estaments filologics, publicacions valencianes, persones del carrer, en fin, tot lo mon cultural i intelectual feren unes jornades a on es desenrrolaren totes les normes i actualisacions que li feren falta a l´idioma valencià, pero les que de veres li feren falta, i si estigueren representats per lo manco el 90% del valncianisme, tots estariem d´acòrt en la normativa que eixira d´ahi. ¡Tots deuriem d´estar d´acòrt!

¡Pero ull! Estic dient gent i entitats valencianes i valencianistes que foren ´Pata Negra´ en el valencianisme, no qualsevol persona o entitat. Ni cal dir que entitats com la A.V.L. els rectorats de les Universitats Valencianes, A.C.P.V., Eliseu climent... ¡No podrien formar part d´eixes jornades!

I si d´eixes jornades ix que cal accentuar a l´idioma valencià i d´esta forma i no d´una atra, puix s´accentua. Si cal llevar les ´d´ intervocaliques, puix es lleven. Si cal llevar els guionets que unixen els pronoms enclitics al verp, puix es lleven. Si cal llevar les haig, puix es lleven. Si cal canviar, llevar o afegir esta o aquella paraula o expressio, puix es fa. Si cal fer-li a la llengua valenciana qualsevol canvi, puix se li fa i ya està... ¡Pero de forma transparent! ¡I en un consens acceptat per tots! Com en son dia passà en les Normes d´El Puig, i tots els valencians, de segur que acceptariem eixes normes, puix em consta, (per la cantitat i el contingut de molts dels correus-e que rep el Grup LLVS), que som molts els que estem esperant aixo.

Som molts els que estem esperant una normativa actualisada, moderna i que mes o manco, complixca en els somis de tots els usuaris de la llengua valenciana, una llengua en la que pugues escriure sense por a que ningu et diga, "I en quina nortavia escrius". Una normativa acceptada pels instelectuals, associacions, entitats... per la societat valenciana sancera i, que tots recolzem i pugam utilisar sense por.

Una normativa, en la qual pugam dir. "Estic ecrivint en, Valencià, sense mes".

Pense que eixe sería un bon punt d´eixida per a llevar eixes ´d´ intervocaliques i per a la llengua valenciana per sancer.

Un atre punt, sería la normativa que ara mos imponen com a oficial i que ara mateixa recolzen gran part dels partits politics... i que si no passa res... serà motiu d´un atre articul.

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: