Sobre les ´d´ intervocaliques i unes atres normes (I)

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Des dels formularis de les pagines Uep del Grup LLVS, al qual perteneix, rebem tot tipo de mensages, uns mos diuen del mal que hem de morir i uns atres mos donen l´enhorabona per la bona faena que estem fent, pero entremig d´eixos extrems, hi ha tot un ample espectre de mensages que comprenen tots els temes que vos pugau imaginar.

Un tema molt recurrent i molt utilisat es el de la llengua, evidentment, la llengua valenciana, pero dins de la llengua, u dels punts que alça mes polemica son les, ´d´ intervocaliques, encara que hi ha uns atres temes i punts tambe prou polemics. Anem a centrar-mos un poquet en les, ´d´ intervocaliques.

Hi ha molta gent que està en contra de que s´escriga, ´vesprada´ quan es pronuncia, ´vesprà´, per eixemple. Es molt possible que tinguen rao, pero deuriem de partir de la base de que valencià a soles ha d´haver u.

M´explique. Sempre, una entitat, grup, associacio... que sigua forta mou ad unes atres un poc manco fortes o simplement que estan al voltant d´elles, com si foren satelits. Sense contar un sense numero d´entitas de tot tipo i persones d´a peu que recolzen ad uns o ad uns atres a soles, ´per que si´, perque el chicon que hi ha darrere d´eixes sigles es molt bonico, o perque no tenen molt clar ´aixo de lo que es parla´ i per estar en u.

Aço ho dic perque per eixemple, al voltnat de la R.A.C.V. hi ha moltes atres entitas i colectius que la recolzen a capa i espasa, aixo vol dir que lo que diga la R.A.C.V. es paraula de rei, sense mes. ¡I segurament deuria de ser aixina, per ad aixo es l´ent normatiu del valencià! Pero ahi mos clavem en un atre tema.

Per una atra banda tenim a Coalicio Valenciana que des de ya mateix està escrivint de la forma que ells creuen que deuen de fer-lo, i ya li han llevat a la llengua valenciana les ´d´ intervocaliques, els guionets entre els verps i els pronoms enclitics, etc.

I tambe a C.V. li seguix un bon grapat d´entitats i perosnes, que estàn recolzant eixa forma d´escriure.

L´accentuacio que propongue la R.A.C.V. pareix que es feu d´una forma que a gran part dels usuaris de la llengua valenciana no li paregue transparent, perxo no la estàn utilisant, pero la forma d´escriure de Coalicio Valenciana, es propongue en el II Congrés de la Llengua Valenciana, al qual, per eixemple, no ana la R.A.C.V. i les conclusions d´eixe congrés s´han adoptat com una normativa.

Fins aci tenim que la R.A.C.V. i totes les associacions i entitats que estàn en ella, no han utilisat mai les conclusions del II Congrés de LLengua Valenciana, pero C.V. i les entitats i associacions que estàn en ells no accentuen... I no vaig a entrar en totes les formes de parlar que hi ha, com ´el valencià que es parla en Elig´, ´El valencià que es parla en l´horta´, ´El valencià que es parla en Castello´...

No se si he conseguit plasmar lo que vol dir, o siga, sense posar en tela de juï a cap de les associacions, entitats, partits politics, agrupoacions... mos trobem en un bon grapat de formes diferents de valencià, ¡De segur que totes elles molt valides! Pero a la fi i al cap, en tantes formes diferents de parlar que no mos entenem ni mosatros mateixos.

I lo que es pijor, a soles fem de riure als demes, que no paren de dir-mos que no sabem ni lo que volem, per dir nacosa suau, puix els mensages que rebem... no son tan suaus ni benevolents.

I no he volgut, ni vaig dir res de la forma de parlar que propon la A.V.LL. per no creure que aixo siga valencià, mes be es com si fora una barrecha entre cap cosa i res, pero recolzada per...

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: