Una Coalicio guanyadora

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Com sempre passa, es el temps qui dictamina i sentencia lo que està al seu voltant, (i en aixo espere que el catalanisme tinga lo que es mereix), pero en el cas que vaig a comentar, el temps ha dictaminat que hi ha un partit politic valencià i valencianiste en la força i espenta suficient com per a poder fer front als partits generalistes i a uns atres partits mes menuts que lluiten per fer-se un raco en el mon valencianiste.

Com dia Darwin quan parlava de la Seleccio Natural de les especies, d´entre tots els partits d´ambit valencianiste, la Seleccio Natural ha triat a un d´ells com el verdader abanderat de la Valencia actual, pero eixa Seleccio Natural no es fa per que sí, arbitrariament o en cap de trellat, no, ni molt manco, la Seleccio Natural sempre s´ha fet a lo llarc dels sigles en base i funcio a la capacitat d´adaptacio de l´especie en concret i a tot lo que esta poguera oferir, i rebre del seu entorn.

En l´ambit politic valencià, una nova especie aparegue fa uns anys fent-se un raconet en el mon politic valencià, la qual en el pas del temps, ha anat fent-se mes gran i mes solida, fins al punt que, Coalicio Valenciana, que es com li diuen ad esta nova especie de gent valenta, valencianista i en moltes ganes de treballar fins a l´agotament, s´ha fet un gran raco en el mon valencianiste que es pot comprovar en la cantitat d´afiliats i simpatisants que està obtenint a tot lo llarc del nostre benvolgut Regne de Valencia.

Esta nova classe politica que està destinada a ser quines tinguen la clau de la governabilitat en Valencia i en un futur tot el pes politic valencià, poc a poc ha anat rebent persones, com un goteig que no cessa, d´unes atres formacions politiques que aplegaren a tindre un recolzament politic impressionant a nivell popular, com es el cas d´Unio Valenciana, i que a hores d´ara, es una especie en un serio perill d´imminent extincio.

Gracies a la faena que estan realisant tots els membres i simpatisants de Coalicio Valenciana, esta formacio politica està prenent una força que la durà a posicionar-se en uns llocs que el valencianisme feya anys que no havia fruït, conseguint en aixo que les persones de carrer i la burguesia comencen a vore en Coalicio Valenciana una solucio als nostres problemes endemics que tant estan fent de mal al nostre regne i que els grans partits generalistes no saben o no volen aplegar a solucionar.

Recorda que les comunitats espanyoles que mes suc li han tret i li estan traent al govern central, son les que tenen un partit propi de la comunitat en el que depositar les seues esperances, ilusions i futur, i este partit sempre els ha tornat l´alegria de ser mes que una comunitat, els ha tornat l´alegria de ser una de les millors comunitats, i per a aplegar ahi, hem de construir un futur tots junts en coalicio, en Coalicio Valenciana.

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: