Per lŽintegritat ideologica valenciana

Per Accio Regne de Valencia

Continuant en la llinea que caracterisa a Accio Cultural, Social i Economica del Regne de Valencia (ARV), nos manifestem de nou per a denunciar, davant de lŽopinio publica, una nova intromissio i humiliacio a lŽidentitat valenciana feta per part dŽaquells que nomes sŽenrecorden dŽella quan necessiten traure-li redit electoral. El passat dilluns, 11 dŽabril, es consumà una atra claudicacio i venda politica per part del dirigent de lŽhistoric partit valencianiste Unio Valenciana, la persona de José Manuel Miralles, en la complicitat que genera la codicia i roïnea dels dirigents del Partit Popular. Davant dŽesta nova comercialisacio politica junt en lŽinstrumentalisacio dŽun simbol com es la Real Senyera que dugue lŽataüt de Blasco Ibańez, aixina com lŽutilisacio dŽunes sigles historiques, per les que han lluitat i treballat mils de valencians lleals al Regne de Valencia, des dŽAccio Regne de Valencia (ARV), volem manifestar lo següent:

1.- LŽexistencia dŽAccio Regne de Valencia, entre unes atres raons, te lŽobjectiu de promoure i preservar la consciencia identitaria valenciana, en tot moment i davant de qualsevol situacio, en especial en circumstancies com les actuals, a on la major part dels partits politics que es presenten a les eleccions autonomiques i municipals valencianes, pretenen acaparar i apropiar-se del tan apreciat calificatiu de “valencianistes”. Esta comercialisacio fraudulenta generalisada sŽemfatisa principalment en el Partit Popular (PP), que, des de fa mes de vint anys, ansía atraure lŽinteres dels votants valencianistes, pero no fent actuacions politiques que impulsen i engrandixquen lŽidentitat valenciana, com sería lo llogic, sino absorbint al partit politc que, historicament, mes sŽha identificat en la defensa dŽeixos valors identitaris, que no es un atre que Unio Valenciana (UV), obtenint els favors dels seus dirigents, en lŽunic objectiu de finiquitar-la. Estos arribistes, dirigents que han passat per UV a lo llarc dels ultims vora 15 anys, no nomes han entregat lŽunic partit autenticament valencianiste en capacitat de dirimir i governar, sino que tambe han traïcionat mils de militants, a decenes de mils de votants, que confiaven i somiaven en lŽexistencia dŽun partit dŽestricta obediencia valenciana, al servici del Regne de Valencia, i no de dependencia aliena als valencians, com de fet es el Partit Popular.

2.- Els encara dirigents de UV, en especial el seu president José Manuel Miralles, han protagonisat una atra etapa deshonrosa en la seua trayectoria politica – terbola i gens recomanable-. Utilisant maniobres fosques han intentat enganyar i han estat jugant en els sentiments patriotics de molts valencians, silenciant de forma denigrant les obscurantistes negociacions que han dut en el PP. Ells i els dirigents del PP sabran els interessos que amaguen en eixe acort, pero allo que no podran mai amagar es lŽignominia i desvergonya publica de la qual han donat clar eixemple. En esta ultima accio no han afonat a UV -puix dŽaixo ya sŽencarregaren poc a poc ells, junts en els anterior dirigents, com J. MȘ Chiquillo, Ferran Giner, MȘ Angels Ramon-Llin, Vicent Ferrer, Julio Chanzà, Alfonso Novo, i un llarc i llamentable etc.- lo que si que han conseguit, i que els valencians fidels a lŽidentitat valenciana MAI els perdonarém, es, mes encara que la degradacio a la que han somes a UV, el haver-li negat lŽultima possibilitat que li quedava: morir en dignitat. Aixo si, els dirigents actuals de UV, i en especial el seu president, José Manuel Miralles, han protagonisat el major dels ridiculs, en la patetica i servil presencia junt als dirigents del PP, en lŽacte dŽEl Puig, lloc en el qual, “curiosament”, fa poc mes dŽun mes, ARV realisà la celebracio dŽun acte dŽengrandiment al major simbol identitari valencià, la Llengua Valenciana, en el 30 aniversari de lŽadhesio a les Normes dŽEl Puig.

3.- Per ultim, en referencia als dirigents del PP, aquells que ara sŽautodenominen de forma falaç “paladins del valencianisme”, volem recordar que des de 1999 disponen de MAJORIA ABSOLUTA, i que per tant son ells, i no uns atres, els qui sostenen el statu-quo que es resumix en mantindre el catala en lŽensenyança, en les publicacions oficials de les entitats publiques, en les rotulacions de les nostres vies publiques, en Radio 9 i Canal 9, i en tots els ambits als que poden arribar, i per supost, son els maxims responsables de la creacio i posterior blindage, dins lŽEstatut dŽautonomia, de lŽAcademia Valenciana de la Llengua (AVL), tosca sucursal de lŽInstitut dŽEstudis Catalans, que nos costa a lŽany vora 4’5 millons dŽeuros, i lo que es mes greu, ni tan sols reconeix lŽexistencia de la Llengua Valenciana.

Vists estos antecedents de traïcio al Poble Valencià volem afirmar que en Accio Regne de Valencia no negociem en la nostra ideologia i sentiments valencians, que no transigim davant de la prepotencia i manipulacio que practica la classe politica valenciana, i per supost que no nos agenollem, com han fet tants atres, a cap dŽinteres politic ni economic. Els qui lŽintegrem hem segut lleals i fidels a les senyes dŽidentitat valencianes quan governava el PSOE, ho som ara que governa el PP, i continuarém sent-ho en el futur, independement de qui estiga governant; i que ningu dubte que treballarém per a oferir al Poble Valencià la possibilitat de triar una opcio politica realment dŽestricta obediencia valenciana.

Sent conscients del repte que tenim per davant, i sobretot de la responsabilitat que significa preservar, difondre i promoure els interessos i simbols de la Patria Valenciana, NO ABANDONARÉM MAI estos objectius, i continuarém treballant per a oferir una esperança i un futur al Poble Valencià, lliures dŽarribistes i oportunistes. Perque creem que no existix major honor per a un patriota valencià que poder servir fidelment a Valencia.

ĄĄĄVIXCA LA PATRIA VALENCIANA!!!

En Alfafar, Regne de Valencia, a 14 d’abril de 2011

cites

LŽindividualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: