Manifest informatiu a l´opinio publica davant de l´utilisacio fraudulenta dels simbols valencians per part dels partits politics

Per Accio Regne de Valencia

Des de la Federacio d´Entitats valencianistes, ACCIO CULTURAL, ECONOMICA I SOCIAL DEL REGNE DE VALENCIA (ARV), nos sentim en l´obligacio d´informar i advertir als ciutadans valencians sobre l´intent de MANIPULACIO i FRAU IDEOLOGIC que pretenen gran part dels partits politics que han presentat candidatures a les institucions valencianes en les proximes eleccions autonomiques i locals.

L´utilisacio per part d´estos partits del terme “VALENCIANISME” no es mes que una FERRAMENTA FRAUDULENTA per a captar vots d´aquells valencians conscienciats de la necessitat de difondre, defendre i promoure la IDENTITAT PROPIA I GENUÏNA VALENCIANA.

EL PRINCIPAL FACTOR COMU que identifica a tots ells es el RECONEIXIMENT, DEFENSA i SOMETIMENT a la ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL), institucio finançada per tots els ciutadans valencians (vora 5 millons d´euros anuals), i dins de la qual la majoria dels seus membres NEGUEN l´independencia i el caracter genuï de la Llengua Valenciana, sent defensors de la teoria acientifica que considera al “valencià” una simple variant del catala, com refrendaren en el dictamen del 9 de febrer de 2005, a on afirmaven, entre uns atres desproposits, lo següent (transcrivim lliteralment): “… la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen les comunitats autonomes de Catalunya i de les illes Balears i el Principat d´Andorra. Així mateix es la llengua històrica i pròpia d´altres territoris de l´antiga Corona d´Aragó (la franja oriental aragonesa, la ciutat sarda de l´Alguer i el departament francés dels Pirineus Orientals). Els diferents parlars de tots estos territoris constituïxen una llengua, és a dir, un mateix sistema llingüístic”. En conclusio, en esta declaracio, la AVL es convertix en una simple sucursal de l´Institut d´Estudis Catalans (IEC).

Aixina puix, informem a tot el Poble Valencià que, per a NO CAURE en L´ENGANY i L´ESTAFA, han de començar per comprovar si els partits que s´autodenominen “valencianistes” i “defensors de les senyes d´identitat valencianes”, AMPAREN, RECOMANEN o DEFENEN a l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL), perque clarament indicaran que AVALEN els posicionaments ANTI-VALENCIANS – detractors, agressors i aniquiladors – d´esta Academia posada al servici de la llengua i de l´imperialisme cultural i politic catala front al major simbol de l´identitat valenciana: la LLENGUA VALENCIANA, en l´objectiu de reduir-la a una simple variant del catala.

Per tant, exigim ad estos partits politics que NO INTENTEN ENGANYAR NI MANIPULAR als ciutadans valencians utilisant i redactant “principis ideologics” en els que destaca la prostitucio de la paraula “valencianisme”, quan l´autentica veritat es que son UNES ATRES IDENTITATS I INTERESSOS, molt diferents als valencians, el que defenen i pels que treballen.

La Junta Directiva d´Accio Regne de Valencia (ARV)
En la poblacio d´Alfafar, Regne de Valencia, a 11 de març de 2011.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: