El monument a Jaume I en Vilarreal

Per Xavier Gimeno Alonso

Durant l´estiu passat vaig llegir una opinio publicada en la seccio de “Cartas al Director” del periodic “Mediterráneo” (19.7.2010), titulada “Jaime I ha sido abandonado a su suerte en Villarreal”, a on l´autor, un tal Vilarrealenc, es queixava del trasllat del monument a Jaume I del centre de la ciutat (plaça Major) a un atre emplaçament.

Despres d´anar a Vilarreal i vore´l, vaig estar parlant en un regidor de l´ajuntament de Vilarreal, comentant-li que allo em pareixia molt malament, diguent-me que en l´actual lloc, despres d´arreglar-lo tot, quedarà molt be.

L´ajuntament de Vilarreal decidi fer unes obres en la mateixa plaça Major per a un aparcament soterrani i llevà el monument, guardant-lo en un almagasen. Despres d´acabades les obres es donaren conter que el monument no podia estar en el seu lloc pel pes, cosa que s´havera pogut previndre abans de les obres.

El monument en qüestio es obra de l´escultor vilarrealenc, Vicent Llorens Poy, i ha estat durant mes de trentacinc anys presidint la plaça Major de Vilarreal. Un monument majestuos i impressionant, i en lletres d´or es podia llegir “Jaume I. Fundador de Vila-real”, com a reconeiximent del poble de Vilarreal al seu rei i fundador. L´associacio Cardona Vives concedi l´any 2008 a Vicent Llorens Poy un premi “Fadrí”, concretament el “Vinatea”, com a reconeiximent a tota la seua llavor. Parlant en l´escultor sobre el monument nos digué que estava prou disgustat per tot lo que havia ocorregut. Tinc que dir, que durant un temps, es pensà, per part de l´ajuntament, retallar-lo, cosa que era una barbaritat i que gracies a Deu no es portà a terme.

Fa pocs dies, vaig tornar a Vilarreal per a vore una atra volta el monument i fer unes fotos del mateix, i veent tot allo em vaig quedar de pedra, com l´escultura. Pareix que a Jaume I l´han deixat abandonat en un descampat (podeu vore les fotos), les lletres d´or han desaparegut, tinc entes que furtades, i el puny de l´espasa està trencat.

Vallgue el meu articul per a denunciar tal desgavell. ¿Com es possible que s´hage fet eixa barbaritat? ¿Com es possible eixa falta de respecte al seu fundador i a l´historia de Vilarreal?

Tinc que dir que no soc de Vilarreal, pero qualsevol acte en contra de nostra cultura i historia valenciana m´afecta, siga a on siga.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: