Resenya biografica d´Emili Miedes i Bisbal

Per Emili Miedes i Bisbal

Naix en Albalat de la Ribera.

Filolec romaniste, estudià Filosofia i Lletres en l´Universitat de Valencia, Estudi General de Navarra. En l´estranger realisà estudis en Alemania, Austria, França, Rumania i Suïssa. Cursà estudis de Magisteri. Està diplomat en Llengua d´Oc i sa dialectologia. Es professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat. Estudià Filosofia en el Colege dels PP. Carmelites Descalços i inicià la Teologia en Suïssa.

Fon profesor durant dos anys en la Vall de Tavernes. En Enguera estigue al front d´una Escola Parroquial. Fon tres anys professor i director dels Cursos de Llengua Valenciana del G.A.V. – Valencia ciutat i pobles -. Conferenciant – 5 dies – en el Curs intensiu de Llengua i Cultura Valencianes (Borriana, del 5 al 10 d´agost de 1991).

Es poliglota. En Suïssa formà part d´un grup de traductors. Te varies obres publicades. Fon ponent en el I Congres de Llengua Valenciana, en Elig – 1985 -; i tambe en el I Congres de Filologia Balear, en Mallorca, 1993. Ha publicat articuls en diferents periodics i revistes.

•     Treta de la publicacio “¿Ampar o Empar, Amparar o Emparar, Desamparats o Desemparats? El Catala, una variant mes de l´Occita. ¿Esco/n o Escany? d´Emili Miedes i Bisbal. Coleccio Miscelanea Romanica nº 2. Editorial L´Oronella. Valencia, 1996.

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: