Resenya biografica d´Emili Miedes i Bisbal

Per Emili Miedes i Bisbal

Naix en Albalat de la Ribera.

Filolec romaniste, estudià Filosofia i Lletres en l´Universitat de Valencia, Estudi General de Navarra. En l´estranger realisà estudis en Alemania, Austria, França, Rumania i Suïssa. Cursà estudis de Magisteri. Està diplomat en Llengua d´Oc i sa dialectologia. Es professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat. Estudià Filosofia en el Colege dels PP. Carmelites Descalços i inicià la Teologia en Suïssa.

Fon profesor durant dos anys en la Vall de Tavernes. En Enguera estigue al front d´una Escola Parroquial. Fon tres anys professor i director dels Cursos de Llengua Valenciana del G.A.V. – Valencia ciutat i pobles -. Conferenciant – 5 dies – en el Curs intensiu de Llengua i Cultura Valencianes (Borriana, del 5 al 10 d´agost de 1991).

Es poliglota. En Suïssa formà part d´un grup de traductors. Te varies obres publicades. Fon ponent en el I Congres de Llengua Valenciana, en Elig – 1985 -; i tambe en el I Congres de Filologia Balear, en Mallorca, 1993. Ha publicat articuls en diferents periodics i revistes.

•     Treta de la publicacio “¿Ampar o Empar, Amparar o Emparar, Desamparats o Desemparats? El Catala, una variant mes de l´Occita. ¿Esco/n o Escany? d´Emili Miedes i Bisbal. Coleccio Miscelanea Romanica nº 2. Editorial L´Oronella. Valencia, 1996.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: