Decalec del Valenciaparlant

Per Assoc. Cult. Cardona i Vives

Reproduim el Decalec del Valenciaparlant que es presentà (29.9.2008) per part de la coordinadora Accio Regne de Valencia (ARV), i la participacio de les següents entitats:

-     Accio Regne de Valencia
-     Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana
-     Associacio Cultural Cardona Vives de Castello
-     Plataforma Jovenil Valencianista
-     Lo Regne en Accio
-     Ateneu Cultural Borrianenc
-     Associacio Castell dels Sorells
-     Grup Cultural Ilicità “Tonico Sansano” d´Elig
-     Institut d´Estudis Valencians

DECALEC DEL VALENCIAPARLANT

1.     ¡DECIDIX-TE!

Trenca en l´indiferencia i parla habitualment en valencià. Començaras a revitalizar el millor i el mes caracteristic referent del nostre poble: la llengua valenciana.

2.     ¡PARLA!

Dirigix-te, per principi, en valencià a tots. Si t´entenen, continua parlant-los en valencià, puix aci, en Valencia, no comets cap desconsideracio ni faltes a ningu.

3.     ¡RESPECTA!

Sigues respectuos i tolerant en els que parlen una atra llengua o d´una atra manera, pero demana el mateix respecte i tolerancia per a tu i per a la llengua valenciana.

4.     ¡ANIMA!

En els teus coneguts que encara no comprenen be el valencià, mostra una actitut positiva, anima´ls a entendre´l i a usar-lo.

5.      ¡AJUDA!

Si veus ad algu que s´esforça en parlar valencià, ajuda´l i demostra-li que valores molt positivament el seu esforç.

6.     ¡DESCOBRIX!

Quan viajes i parles en persones de distintes comarques valencianes, fruix del descobriment de les variants i expressions locals que enriquixen la llengua valenciana.

7.     ¡MILLORA!

Si deprengueres la llengua dels teus majors, no renuncies a l´expressivitat que aixo representa. Polix simplement les incorreccions i les expressions d´unes atres llengües que s´han introduit recentment en l´idioma valencià.

8.     ¡LLIG!

Llig, sempre que pugues, llibres escrits en les Normes d´El Puig, i tria programes de radio i de televisio en valencià, pero sigues critic en els mijos que contaminen de barbarismes la llengua valenciana.

9.     ¡ESCRIU!

Si ya el parles i el lliges, escriure en valencià, en les Normes d´El Puig, es facil. A poc a poc deprendras a realizar-lo correctament. Ajuda´t fent els cursos que organicen entitats valencianistes.

10.      ¡PARTICIPA!

Participa en els actes que promoguen la cultura valenciana i l´us de l´idioma valencià, perque sería tristissim que per vergonya, debilitat, deixadea o inconsciencia no donares testimoni de la teua valencianitat. Pensa que el treball que fan les entitats valencianistes nomes podrá donar fruit en la colaboracio de tots i cada u dels valencians que s´estimen la llengua valenciana.

SI COMPLIXES ESTE DECALEC, PODRAS SENTIR-TE ORGULLOS…

… de ser usuari d´una de les llengües que mes pronte alcançà un Segle d´Or d´entre totes les neollatines.

… d´enriquir el patrimoni llingüistic de l´humanitat, que no una atra cosa es la llengua valenciana.

… de conservar per a les futures generacions esta preciosa herencia que nos han llegat els nostres antepassats.

… de no patir la coentor que fa a uns atres valencians menysprear la llengua valenciana per considerar-la una manifestacio de poble, preferint parlar d´una atra manera per a pareixer mes “cults”.

… d´haver resistit a les forçes falsament progressistes i falsament cientifiques que busquen, començant per la llengua, la despersonalisacio del poble valencià.

… de contribuir, en definitiva, en el conreu de la seua manifestacio cultural mes important, a la pervivencia del poble valencià com a tal, i…

… ¡de ser valencià, en totes les seues conseqüencies!

Pots descarregar-te el Decalec des de la web del Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana, entrant en la seccio de la revista Rogle, en Extres i punchant Rogle Extra Primavera d´Hivern 2008:

http://www.rogleconstantillombart.com/

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: