¿Cóm distinguiries un valencianiste d´un catalaniste?

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Hui amics, com per fòra i calladets no pareix que es diferencien massa els valencianistes i els catalanistes, per a aplegar a conéixer com es poden diferenciar uns i atres, hem convidat a dos dònes aparentment iguals a les que els anem a fer unes quantes preguntes.

Benet – Hola a les dos. ¿Quí sou? ¿Cóm vos diuen?

Valencianiste – Yo soc Carme, i soc una bonica chiqueta que te sa casa en Chivirella.

Catalaniste – Jo soc ´Carma´, i sòc una maca noia que te casa seva a Xirivella.

Benet – Viviu en Chirivella pero, ¿A on haveu naixcut?

Carme – En Chilches, en el bell Regne de Valéncia.

´Carma´ – En Xilxes, en els Països Catalans.

Benet - ¿Quina penseu que és la bandera de la vostra Pàtria?

Carme – Sense cap dubte, la Real Senyera Coronada, en la seua franja blava que relluïx més bonica que el sol.

´Carma´ – La quatribarrada clar. Hi ha qui diu que és l´ensenya de la Casa d´Aragó. Però això no és lo que nos han dit en el col•legi. A més això del blau és un invent franquiste.

Benet – Casi totes les pàtries tenen un himne. ¿Quin és l´himne de la vostra pàtria?

Carme – ¡El nomenat, Himne de Valéncia! El que es compongué per a l´Exposició Regional de Valéncia de 1909.

´Carme´ – Encara estem en això! Els Segadors. Cóm ho gaudeixo!

Benet – A banda de l´himne oficial. ¿Hi ha alguna atra cançó que vos agrade especialment?

Carme – El color de tu bandera. És com un himne per als valencianistes.

´Carma´ – Al vent. Gaudeixo moltíssim les cançons d´eixe català de Xàtiva.

Benet – La nostra terra sempre ha segut un planter d´escritors. ¿Podries dir-nos u o dos que t´agraden?

Carme - Miquel Adlert. Joanot Martorell.

´Carma´ – Sanchis Guarner. Joan Fuster.

Benet - ¿Qué és per a vosatros un valencianiste i un catalaniste?

Carme – Un valencianiste es una persona que s´interessa per saber de les seues arraïls i de la seua història per a defendre-la a on faça falta en raonaments científics i contrastats. Un catalaniste és una persona que com no es preocupa per informar-se de la veritat, es creu tot lo que li diuen fent d´això un verdader dogma de fe.

´Carma´ – Un valencianiste és un fasciste i un secessioniste blaver. Un catalaniste és una persona que està en la possessió absoluta de tota la veritat. Visca el Barça!

Gràcies a les dos per estar hui ací i compartir en tots mosatros el vostre temps. I com sempre dic, quede a la vostra disposició, manco a la teua ´Carma´, per que realment no tens ni idea de lo que dius.

En esta ocasió volia comentar-vos que encara exteriorment els valencianistes i catalanistes pugam paréixer iguals, hi ha algunes coses que mos diferencien, per eixemple, als valencianistes els reconeixeràs perque sempre porten pegatines com, ´No mos fareu catalans´. I als catalanistes els reconeixeràs per que porten pegatines per eixemple, recolzant el ´Correllengua´.

--

Ara he de dir-vos que esta entrevista no és real, a soles és un artícul més en el qual intente plasmar les grans diferencies que hi ha entre els valencianistes i els catalanistes, sense haver nomenat ni una sola volta el tema de la llengua en qualsevols dels seus aspectes.

Un abraç molt blau.

cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: