El dialecte català

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Com a dogma de fe, que no per raons i explicacions científiques els catalanistes més acèrrims de dins i fòra de les nostres terres valencianes, estan adoctrinant a tot ser viu en la mentira de que l´idioma valencià és un simple dialecte de la grossera parla catalana.

Pero segons el gran Agustí Galvis, el bateig de la llengua valenciana com a tal i en eixe nom, data de 1335 per mig d´una exposició feta en el llibre ´Liber amici et amati´ escrit en llatí originàriament. En canvi el bateig de la parla catalana com a tal (si cal dir que ha sigut batejada), també segons Agustí Galvis podria datar-se en 1362, quan Pere IV manà que, “el Lanzarote fora traduït... en llengua catalana”.

Tenint en conte que entre la data del bateig d´abdós llengües hi ha 27 anys a favor de la llengua valenciana, no pot ser que esta siga un dialecte del català sino al contrari, puix és del tot impossible que aparega en primer lloc el dialecte i prou anys després aparega la llengua mare. (Tot això sense contar que els Furs s´escrigueren en la llengua que parlava el poble i unes tres consideracions històriques a les que no vaig a fer menció en esta ocasió).

Aixina que a soles basant-nos en lo expost per Agustí tenim fonamentació ausades vàlida per a poder afirmar, no que l´idioma valencià no és un dialecte de la grosser parla catalana, ¡ni molt manco!, sino tot lo contrari, que eixa grossera parla dels que viuen entre el nort de Castelló i el sur de França, és o a lo manco be podria ser un dialecte de la dolça llengua valenciana.

Este punt de vista deuria de ser tingut molt en conte per tot lo món, i sobre tot els valencians, els deuríem de demanar als pancatalanistes que arboren la bandera del cientifisme més absurt i roïn, per a dir una serie de burrades històriques de les quals ningú els demana explicacions, que nos explicaren, ¡Com és possible que primer aparega el dialecte i després la llengua mare!

¿És acàs possible que yo haja pogut nàixer abans que mos pares? ¿És acàs possible que nos haguérem pogut delectar en un sol de violí abans d´inventar-se este instrument? ¿És possible que existixca el català abans que la llengua valenciana? La resposta a totes eixes preguntes és, NO.

El dialecte català ha de donar moltes gràcies a la llengua valenciana per haver-li deixar utilisar el nostre ric llenguage i el dels nostres grans escritors clàssics.

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: