Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Introduccio a la Gramatica)

Per Josep Maria Guinot i Galan

INTRODUCCIO A LA GRAMATICA

     La Gramatica sol definir-se com "l´art de parlar i escriure correctament una llengua o idioma". La Gramatica pres sa denominacio de la nacio o territori que la parla. Una "Gramatica de la Llengua Valenciana", per tant, es la que tracta de la llengua que es parla principalment en el territori valencia, llengua oficial -junt al castella- reconeguda per la llegislacio de l´Estat espanyol i de la Comunitat valenciana. En conseqüencia, la present Gramatica ensenya el valor i l´ofici de les paraules de la llengua valenciana i el modo de formar oracions per mig d´elles, pronunciar-les i escriure-les correctament.

     El metodo tradicional comprenia en les gramatiques quatre parts: Analogia, Sintaxis, Prosodia i Ortografia. Posteriorment alguns autors han tractat l´Analogia -baix el nom de Morfologia- i la Sintaxis, conjuntament, per la dificultat d´establir entre la forma i la funcio una separacio absoluta; la Prosodia queda dins de la Fonetica, i s´afig un capitul referent a la formacio de paraules noves.

     En esta Gramatica no seguirem l´orde tradicional, sino, procurant comprendre tota la materia gramatical, la desenrollarém en el següent orde.

     1- Fonetica: general i valenciana
     2- Ortografia
     3- Morfologia
     4- Sintaxis
     5- Formacio de paraules

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: