¿Qué unix ad este territori?

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Des de fa molts anys, puix les meues chiquetes estaven en primària i la major enguany va a fer el Selectiu, estic veent, més ben dit, estic fart de vore, com dibuixen un mapeta dels inconstitucionals i quimèrics països catalans, ficant en el peu del dibuix o en llegenda a banda, ¿Qué unix ad este territori? I després a modo d´explicació de la falla, pero sense tindre cap gràcia, adoctrinen als chics i chiques dient-los que ad eixe territori l´unix, la llengua, les costums, les arraïls... i tota una serie de pallassades al més pur estic fasciste, demagògic, inconstitucional, insolidari i dictatorial.

Pero lo pijor d´este cas no és que els llibres dels escolars estiguen farcits de mentires que alguns deprenen com a bones, és dir quines no tenen en sa casa ningú per a orientar-los en la veritat. Sent encara és pijor per a qui sí té en sa casa a quí li diu la veritat com és i se l´ha d´engolir i callar per a poder aprovar el curs encara sabent que tot lo que està estudiant en eixe respecte és mentira.

Pero donant una atra volta de femella a l´assunt, nos troben en les persones que des de la Generalitat Valenciana i la Conselleria de Cultura i Educació o qualsevol entitat implicada, estan donant el Vist i Plau a uns coneiximents que ausades saben que són mentira, igual una casa en Gandia o un post rellevant com a polític/ca en el govern central tenen la culpa, pero siga com siga, la veritat és que entre els pancatalanistes i els convençut de lo que estan fent estan adoctrinant als nostres fills en els coleges en tantes mentires que ya inclús comence a dubtar si dos i dos són quatre.

Ara be, en respecte a la qüestió central d´este chicotet artícul, ¿Qué unix ad este territori?, primer he de dir que esta pregunta i el dibuix d´eixos països, MAI, deuria haver aparegut en cap llibre de qualsevol àmbit i molt manco de l´àmbit docent, aixina una bona resposta seria una cosa aixina.

¿Qué unix ad este territori?

1.- L´afany nacionaliste d´una regió espanyola que es creu més de lo que és, és dir, a soles una regió espanyola, ¡i gràcies!

2.- Els diners que compren les voluntats de polítics i intelectuals per a dir lo que saben que no és veritat.

3.- La folla idea de quatre pancatalanistes que pensen que el seu dialecte barceloní que prove de l´occità o a saber de quina parla, és lo mateix que la dolça llengua valenciana, la qual tingué un sigle d´Or, o la llengua Balear, molt més antiga que la valenciana encara.

4.- La necessitat dels pancatalanistes de tindre unes arraïls i costums que poder dir a tot lo món que són seues, com els castellers, còpia de la Moixaranga d´Algemesí, per eixemple.

5.- La necessitat de tindre uns escritors i intelectuals des de ben antic per a poder dir i escampar per tot arreu que han tingut una tradició lliterària, cosa que mai han tingut... i seguixen sense tindre.

6.- La imperiosa necessitat dels independentistes catalans de tindre un territori.

7.- L´odi dels catalans cap a tot lo que no siga en ´Denominació d´orige, català´.

Pero els pijors no són quins escampen estes mentires, sino els polítics i intelectuals que els donen el Vist i Plau per a ser escampades i distribuïdes com a bones.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: