Comunicat Colectiu Lluís Fullana sobre el valencià en les EOI

Per Colectiu Lluís Fullana

fullana

Comunicat del Colectiu Lluís Fullana

Davant la notícia de l’inclusió per part del Ministeri d’Educació i Ciència de l’ensenyança del valencià en les Escoles Oficials d’Idiomes, el Colectiu Lluís Fullana, de professors d’Universitat i Doctors, vol fer públic lo següent:

-     En primer lloc, felicitar al Ministeri per esta postura, que pensem és la que respon a la legalitat vigent i al sentir majoritari del poble valencià.

-     No entenem com, representants del nostre poble en les Corts espanyoles, poden negar-se a este reconeiximent, i defendre l’absorció de la nostra llengua en l’ensenyança d’una atra, i no més s’explica per interessos foraneus als del poble valencià. ¿Qué guanyem els valencians en perdre la Nostra identitat idiomàtica?

-     Inclús el mateix dictamen de l’AVL establix que “el valencià té la mateixa jerarquia i dignitat que qualsevol atra modalitat territorial del sistema lingüístic, i presenta unes característiques pròpies”, aixi puix, seria de tot punt absurt que les Escoles Oficials d’Idiomes només s’ensenyara una d’estes “modalitats territorials”.

-     Lamentem, una vegada més que des d’instàncies politiques, s’utilise a l’Universitat i a la “ciència” com a coartada dels seus interessos. Senyora Escudero, no tots els “estaments universitaris, filològics i científics” estan “demanant” l’unitat de la llengua, sino només uns sectors molt determinats.

-     Per últim, tampoc es pot entendre, des d’una postura racional i exenta d’interessos foraneus, la postura de “l’associació d’Estudiants per la Llengua – EOI Valencia” que amenaça en anar als tribunals. A ningú se li va a impedir l’estudi del català a les EOI de Valencia, pero, per la mateixa raó, tampoc són ells qui per a impedir que uns atres alumnes estudien el valencià.

Colectiu Lluís Fullana
Valéncia, 14 d’abril de 2005.

Articul arreplegat de la web del Colectiu Lluís Fullana: http://www.cfullana.org/documents.htm

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: