Entrevista a Paco Bellido

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Benvolguts amics i amigues, hui és un dia de festa per a tots nosatres, puix tenim l´immens goig de poder entrevistar al nostre volgut amic, escritor i llicenciat en pedagogia, Francesc Bellido Sant Feliu, Paco per als amics. Home polifacètic i generós en tots els seus aspectes.

Benet – Hola Paco i gràcies per estar hui en nosatres.

Paco – És un plaer estar en un amic que et sàpia escoltar.

Benet – Durant la teua llarga vida laboral, has sigut Capità de la Marina Mercant. ¿Cóm es veu la vida estant llarcs periodos de temps sobre la coberta d´un barco?

Paco – Embarquí per primera volta en 1961 i desembarquí definitivament en 1981. Naveguí durant els primers catorze anys en la Marina Mercant alemana, els següents cinc anys naveguí en bucs d´una companyia israelita, després en bucs de diferents nacionalitats.
La vida en la mar, com qualsevol atra activitat professional té moments bons, manco bons i també dies d´una soletat aplastant. No obstant esta activitat professional m´ha donat la possibilitat de conéixer molta gent, moltes ciutats i també d´adquirir una ampla experiència humana.

Benet – Casi des de sempre, l´inquietut per escriure t´ha acompanyat en els teus innumerables viages a lo llarc del món. ¿Cóm recordes els teus inicis en el món de la lliteratura?

Paco – La meua primera novela, “El tio Batiste”, l´escrigué quan acabava de complir quinze anys. Després sempre a lo llarc dels anys he anat escrivint, no obstant la meua entrega a la lliteratura fon quan definitivament torní als meus orígens.

Benet – Tens escrit llibres com, “El tio Batiste”, “El árbol sagrado” o “El valle de los judíos”, pero en la 40 Fira del Llibre de Valéncia, has firmat eixemplars del teu llibre, ´La flor de junio´. ¿Qué nos podries comentar d´ell?

Paco – És una novela històrica, a on el relat, fets en gran part vixcuts i en una atra gran part comentats per aquells que ho vixqueren. No he volgut amagar res, puix pense que cada home deu manifestar en tot moment allò que vixqué i experimentà.

Benet – També escrius habitualment artículs per a diaris digitals com Gregal Digital, en els que podem observar que estàs molt preocupat pels temes religiosos i històrics. ¿Quin és el motiu de la teua inclinació a escriure sobre estos temes?

Paco – En principi les qüestions religioses sempre m´han interessat i soc tremendament respectuós en totes elles. No soc practicant excepte en aquelles ocasions en que ma vida ha estat en perill, que han sigut prou, a soles en eixes ocasions m´he dirigit a Deu a qui pense que no n´hi ha que molestar-li en badoqueries.

Benet – Sense lloc a dubte, un tema del qual podries parlar llargues hores d´ell, seria l´història en general, l´Història en Mayúscules. ¿Quina valoració faries de l´història recent d´Espanya, per eixemple dels últims 100 o 150 anys?

Paco – Fer una valoració de l´història d´Espanya, pense que és un poc pretensiós per la meua banda. No obstant pense que portem molts anys de continus desastres i que som un poble que difícilment deprenem la lliçó que nos ha anat donant la nostra pròpia història i que possiblement falts de totes les senyes que hem anat perdent, va encaminat al desastre.

Benet - ¿Eres dels que afirmen que l´història mai es repetix? O pel contrari, ¿eres dels que pensen que qui no coneix la seua història està condenat a repetir-la?

Paco – Indubtablement, aquells que obliden la seua història, irremissiblement la repetiran.

Benet - ¿Hi ha algun tema del que mai escriuries?

Paco – Pense que l´escritor no deu tindre llímits, al manco és lo que yo pense, puix sempre m´he considerat un “lliure pensador” i res m´impedirà escriure, dir i expressar allò que yo sent.

Benet – Ara, com és tradicional, te vaig a fer un parell de preguntes en un to un tant més distés. A l´hora de ser part d´un jurat, ¿te trobaries més a gust sent jurat d´Operació Triumf o del Premi Planeta?

Paco – Puc assegurar-te que no m´agradaria tindre que jujar a ningú, puix sent que el ser humà fon creat lliure i per lo tant, ¿quí soc yo per a jujar a ningú?

Benet – De no haver naixcut en la bella terra de Castelló i havent recorregut pràcticament tot lo món. ¿A ón t´haguera agradat nàixer?

Paco – Nàixer en el planeta Terra, ya de per sí mateix és una cosa molt fermosa, pero yo ame a les meues montanyes, al meu vell riu “Lombeda”, a la terra que caminí i recorreguí en la meua chiquea junt als que em precediren, en el vall de Cirat i encara hui m´emocione en passar el meus dits damunt la superfície de la “mezuza” de la meua vella casa solariega.

Benet - Podries explicar-nos, ¿qué és això d´una “mezuza”?

Paco - Sí, clar. En les cases dels judeus espanyols ya en aquells temps lluntans en que estaven en la terra de Sefarad, tenien uns chicotets pergamins o chicotetes peces, en inscripcions religioses junt a la porta de les seues cases, i sobre estes passaven la seua mà en senyal de solicitar la protecció de Yahvé.

Benet – En este moment de l´entrevista, sempre convide a la persona entrevistada per a que nos comente tot allò que crega convenient compartir en nosatres i no li haja preguntat.

Paco – Moltes coses m´agradaria poder relatar, pero certament necessitaria hores pera a poder parlar de les meues experiències i els meus llarcs viages.

Moltes gràcies Paco per haver compartit en tots nosatres part del teu valiós temps, el qual valorem enormement, i com sempre dic en acabar, quede a la seua sancera disposició.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: