¡Ya puc abortar!

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Benvolguts amics, vaja per davant que unes sigles no representen sempre lo mateix, puix depén de les persones estiguen darrere d´elles, i en l´actualitat, sense voler clavar-me en que si el PSOE és recomanable o no, lo cert és que les persones que estan encapçalant-lo no tenen molt clar qué coses han d´anar davant i quines darrere, o si pugen o si baixen, o si abortar és cosa de minsa i molla i poder eixir de classe és més important i greu que abortar.

Esta darrera frase vos haurà deixat un poquet intrigats ¿veritat?, pero la frase no està ahí per que sí, sino ficada a tota consciència.

És un fet constatat que qualsevol persona que tinga chics i/o chiques que estiguen realisant el bachillerat, per a parlar d´estudiants en edats que van des dels quinze a díhuit anys, que el pares d´eixos menors d´edat (segons la llegalitat actual), han de presentar una justificació al centre docent al que assistixquen per a poder eixir del mateix a mitat de les classes, o han de justificar l´absència d´un dia per a que no siguen estabilisades com ´faltes d´assistència a classe no justificades´.

Ací cal recordar que actualment la majoria d´edat es conseguix actualment als díhuit anys, moment en el que tens suficient raó reconeguda a nivell estatal com per a poder votar i en això participar en la tria dels hòmens i dònes que regiran la teua pàtria en els següents anys.

Fins ací no hi hauria cap incongruència, puix tot estaria en més o manco grau dins del trellat que a totes les persones o partits polítics se li pot demanar, pero ara apleguem a la nova llei de l´abort proposta per Bibiana Aído, ministra d´igualtat, i que Leire Pajín, secretaria d´organisació del PSOE defén públicament, dient que les dònes de 16 anys podran abortar sense el consentiment patern, aludint a que conec els gusts dels pares i que, “els pares volen que els seus fills puguen triar en llibertat.” ¿Triar en llibertat...? A vore, que m´he perdut...

Per a que ma filla de dèsset anys puga eixir de l´institut, encara és una chiqueta a la que li he de firmar una autorisació, ¿pero per a abortar ya és una dòna en capacitat plena de decidir?

Ma filla de dèsset anys no pot votar per que encara no se li reconeix la capacitat per a poder valorar correctament els programes dels partits i poder triar als seus polítics.

Ma filla de dèsset anys no pot demanar una beguda alcohòlica per que no te el cos i la ment adequada per a poder prendre alcohol.

Ma filla de dèsset anys no pot entrar a un cine X o a cines a on s´estiguen proyectant certes películes que continguen escenes de sexe explícit o violència.
Ma filla de dèsset anys no pot traure´s el carnet de condir coche, igual perque consideren que no és responsable dels seus actes...

I no vaig a seguir per a no avorrir massa a ningú, pero en canvi, segons els dirigents actuals del PSOE i basant-se en la nova proposta de llei de l´abort...

Ma filla de dèsset anys té la capacitat física i mental més que suficient, puix ya la consideren una dòna, com per a poder abortar sense que yo com pare puga dir gens cosa al respecte, ni enterar-me del tema. Pero les costes que puguen derivar-se d´eixe abort, les medicines i tot lo que es puga moure al voltant d´eixe abort, ¿ho paga la chiqueta per sí mateixa per que té capacitat per a decidir, o en eixe moment sí que li fa falta uns pares que acosten el muscle per a pagar...? ¿o lo va a pagar l´estat...?

Pero no vullc acabar el present artícul sens expondre una darrera reflexió.

Ma filla en dèsset anys necessita que yo, el seu pare li firme un justificant per a poder eixir de classe sense que s´ho contabilisen com a falta d´assistència sense justificar, pero ya una volta en lo carrer pot anar a abortar tranquilament sense que yo ni ningú puga dir o fer cap cosa res al respecte.

Pense que es veu molt clarament la desproporció de la nova llei de l´abort, i en això la capacitat intelectual dels polítics que la estan parint... ¡Parint!

cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: