El complexe d´inferioritat pancatalaniste

Per GAV

Recentment ha aparegut una UEP que tracta, o per lo manco intenta, fer una votacio per a vore quina es la millor meravella valenciana. Esta iniciativa si havera segut noble i plural, i no sectaria com es el cas i com voran a continuacio… rebria un bon recolzament de tota la poblacio del Regne de Valencia. Pero com sempre, el catalanisme ha tornat a ficar les seues brutes mans empastrant una mes de tantes que porta.

Des del GAV afirmem i cataloguem de complexe d’inferioritat per part dels panques l’empastrà feta, ya que tot aço naix arraïl de l’enquesta que han realisat a nivell nacional en un mig televisiu privat per a vore quina es la meravella mes apreciada per la gent en tota Espanya i de pas fer un bon negoci d’aço -SMS i cridades ad un preu prohibitiu-.

En el GAV volem reinvindicar que la meravella es en sa totalitat el Regne de Valencia, com tambe la gent que fruix de viure aci i l’orgull d’aquells que es senten agust en nostra terra sense voler ser mes que lo que son, valencians, no caiguent en la trampa d’aquells que nos neguen a diari.

Intentar fer destacar alguna part de nostra terra valenciana per damunt d’atra, mai seria just com tampoc etic, ya que la valoracio no podrà ni serà mai imparcial.

Realment la gent no li dona importancia ad estos chicotets detalls fins a que algu li fa pensar i recapacitar en lo que s’està duent a terme realment per mig d’este tipo d’accions que a simple vista son inofensives pero que en el seu transfons son politiques i com ya hem dit sectaries per part del catalanisme i dels qui els recolzen, com per eixemple “Horta al dia” revista gratuïta repartida per comerços per tota l’Horta de Valencia, traent esta enquesta en portada en el nº29 giner 2008 i en un articul de l’interior d’esta com tambe la UEP d’on s’ha tret l’informacio.

Podem trobar dins de l’enquesta les següents perles:

L’apartat que se li dedica al “peno de la conquesta” que fins i tot la font d’on procedix no pot demostrar la seua antiguitat i si la tracta com una llegenda.

Atra animalada es la valoracio de la desfeta del teatre romà de Sagunt, catalogant-ho de “conservacio al llarc dels segles” com si no haveren destruït la seua esencia i historia per mig de la aberracio ingeniera dels que li llevaren la seua identitat.

O catalogant com a meravella l’alt forn de Sagunt, sense saber ya si lo que lis falta ad esta gent es imaginacio o desentoxicacio pancatalanista, no te desperdici l’explicacio que fan.

Eixa imaginacio malaltisa es la que lis fa renegar del sentiment popular valencià, ya que no s’els ha ocurrit “incluir” –bo, deixem-ho en “mes que despreciar”, que coses…- a les fogueres de Sant Joan d’Alacant, les Gayates de Castello, les falles de tot el Regne de Valencià, l’himne Regional Valencià o nostra volguda Real Senyera, entre infinitats de coses clarament i autoctonament valencianes.

Esperem una disculpa publica de “Horta al Dia” per la seua accio de propaganda gratuïta per al pancatalanisme, pero dubtem que es faça realitat, ya que en la seua editorial apareix en perfecte català i no valencià, que estan recolzats i en el suport de la AVLL de Camps.

“Hi ha molt que dir a favor del periodisme modern. Al donar-mos les opinions dels ignorants, mos mantenen en contacte en l’ignorancia de la comunitat”

Oscar Wilde(1854-1900) Dramaturc i novelista irlandes.

cites

La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.
Miguel de Cervantes

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: