El GAV denuncia la catalanisacio dels instituts de secundaria

Per GAV Meliana

El GAV en Meliana ha denunciat el catalanisme dels Instituts de Secundaria com el IES La Garrigosa de Meliana aon s´obliga als alumnes a utilisar el catala en els seus escrits i comprar llibres en pur catala.

Finalisat el selectiu, són molts els alumnes que es lamenten de que els seus professors els obliguen a estudiar una llengua estranya durant lo curs: “meva”, “alesmores”, “doncs”, “avui”, “tothom” …

És el cas per eixemple de l’Institut de Secundària “La Garrigosa” de Meliana. El GAV (Grup d’Accio Valencianista) d’eixa localitat denuncia el catalanisme dels professors. “Te pots passar per la bibliotec de l’Institut, allí podràs consultar enciclopedias com Diccionari Anglès-Català, Història de la Literatura Catalana, Diccionari de la Llengua Catalana, Gran Enciclopedia Catalana, Diccionari Castellano-Català”… denuncia el Grup d’Acció.

“Quan no, te monten un Rastell del Llibre (català), o te monten una Fira del Llibre (català), per supost, aixo si, tens que ser català o per lo manco catalanista i dur llibres del “merder català” (Ed.3 i 4, Ed.Bromera, Ed. 62, Ed. Enric Valor)”, denuncien fonts del GAV.

“Pero ací no acaba tot, si vols que te cedixquen les instalacions de la biblioteca no cal dir que els llibres catalans, són de llectura obligatòria fent dos coses de pas, negoci i catalanisme, después tindran la barra de dir que ser catalanista no està ben remunerat. El  negoci es redó en nostra terra valenciana, ya que no pots triar atra opció, sí o sí, tens que financiar al catalanisme”, comenten membres del GAV, farts del catalanisme que han de patir els més jovens en l’IES La Garrigosa.   

* Articul publicat al periodic “Valéncia Hui”, 15.6.2007. 

cites

Cómo no va a ser el valenciano un idioma si fue la lengua de un Reino
Lluis Fullana i Mira

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: