El futur es nostre

Per GAV Meliana

"XII Prova Cangur de la Societat Catalana de Matemàtiques, Grau Mitjà de la Llengua Catalana, Literatura Catalana”....Vostes –els llectors– pensaran que hem reproduït algunes de les activitats didactiques que es realisen en Catalunya. ¡NO!, tampoc es que faça falta anar-se’n tan llunt per ad deprendre la llengua de Jacint Verdaguer; i es que en el I.E.S. La Garrigosa de Meliana t’ensenyen ¡“valencià”!, bo, parlem clar que som el GAV, t’enseyen català, la llengua Valenciana alli brilla per sa absencia com en tots els demes centres educatius del Regne de Valencia gracies als politics venunts, traidors i bochins que tenim governant els valencians desgraciadament. I si no ¿de qui es la culpa?...

I es que ya ho diu el lema de les “Trobades 2007: El futur és nostre” … i clar, cal deprendre, i que millor que escomençar lleggint per eixemple a Vicent Andres Estelles o Joan Fuster. Tambe sempre pots fer eixercicis de repas de matematiques en el I.E.S. La Garrigosa País Valencià. ¡SI!, han sentit be, País Valencià, i es que fins els centres educatius estan politisats pel catalanisme. Aço no es nou en Meliana, concretament en el I.E.S. La Garrigosa, tenint en conte que l’actual alcalde de Meliana, molt Sr. Catalaniste Vicent Ahuir (BLOC) fon director de dit centre educatiu.

¡Si es que el selectiu està propet!…, i n’hi ha que deprendre la nostra llengua: meva, aleshores, doncs, avui, tothom, etc. Manco mal que tenim el Gripau per a practicar. Si encà i tot aixina coixeges un poc en el català, sempre pots passar-te per la cafeteria, consergeria o secretaria i parlar en qüalsevol mestre o funcionari, ells t’ajudaran prou be en la materia. Pero si encà aixina no has agafat prou fluidea en el català, puix…, te pots passar per la Biblioteca de l’institut, alli podras consultar enciclopedies que t’ajudaran molt, Diccionari Anglès-Català, Història de la Literatura Catalana, Diccionari de la Llengua Catalana, Gran Enciclopedia Catalana, Diccionari Castellano-Català.

Lo que es un dret per a mosatros, estudiar en la nostra llengua materna: en nostra llengua valenciana, es convertix en un suplici i en una agonia.

Quan no, te monten un Rastell del Llibre (catala), o te monten una Fira del Llibre (catala), per supost, aixo si, tens que ser català o per lo manco catalaniste i dur llibres del merder català ( Ed. 3i4, Ed. Bromera, Ed. 62, Ed. Enric Valor)

Pero aci no acava tot, si vols que te cedixquen les instalacions de la Biblioteca no cal dir que els llibres catalans, son de llectura obligatoria fent dos coses de pas, negoci i catalanisme, despres tindran la barra de dir que ser catalaniste no està ben remunerat. El negoci es redo en nostra terra valenciana, ya que no pots triar atra opcio, si o si, tens que finaciar al catalanisme.

Mentrimentres continuarem estudiant en “valencià” com diuen ells per a ensenyar català com fan realment, continuarem estudiant optatives com Literatura Catalana, continuarem sufragant el “Compromís Pel Valencià”.

Al cap i a la fi, n’hi ha que traure’s el Bachiller, tot siga pel nostre futur.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: