La "Academia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) promociona webs catalanistes

Per Valencià d´Elig

La A.V.L. presenta en la seua web oficial en la seccio d´enllaços ( http://www.avl.gva.es/enllacos.asp ) en l´apartat "LEGISLACIÓ LINGÜÍSTICA" un enllaç promocionant a MERCATOR-CIEMEN (Dret i llegislacio llingüistica http://www.ciemen.org/mercator ), una web que te la seua seu en CIEMEN Rocafort 242 bis 08029 Barcelona i que, en teoria, té l´encarrec de:

"...proporcionar informació objectiva i fiable sobre les llengües minoritzades..."
"...Mercator-Legislació, al CIEMEN, Barcelona (Espanya), se centra en la legislació lingüística i la llengua en l´administració pública..." ( http://www.mercator-central.org )

La web MERCATOR-CIEMEN ( http://www.ciemen.org/mercator ) té com a objectiu encobert "clavar la rabosa (nacionalcatalanista) dins del galliner (valencià)". Una mostra més de l´habitual tecnica nacionalcatalanista d´infiltrarse i controlar els centres de poder i decisio per tal d´afavorir les seues ambicions separatistes-expansionistes.

Dels documents de treball oficials de MERCATOR, elaborats pel CIEMEN ( http://www.ciemen.org/mercator/work-pape.cfm?lg=ct ), podem destacar (per la seua manca d´objectivitat i alt grau de manipulacio):

1) "Els origens i l´evolució del secessionisme a València. Una anàlisi des del període de transició fins avui" ( http://www.ciemen.org/mercator/pdf/wp18-def-cat.pdf )

2) "La ratificació de l´Estat espanyol a la Carta europea de llengües regionals o minoritàries"
( http://www.ciemen.org/mercator/pdf/wp8-cat-def.pdf )

Dins del primer document (1) podem trobar des del seu inici una descripcio completament manipulà i tendenciosa de la realitat politic-llingüistica valenciana, a on repetidament se tracta de descalificar, desautorisar i minimisar la validea dels criteris valencianistes per mig de la falacia de que el valencianisme no es un moviment social genuinament valencià, sino un "invent" de la extrema-dreta pancastellanista per tal de destruir una (suposta) "unitat" de la llengua Catalana.

Com a mostra del contingut d´eixe document:

"...A diferència del govern balear, comunitat que feia seva la traducció de la Generalitat de Catalunya, el govern valencià presentava una traducció independent – que no diferent – de la traducció del govern català. La Generalitat Valenciana pretenia, així, presentar a Europa el valencià com a llengua autònoma i independent del català.
Tot i ser una traducció idèntica del TCE, el govern valencià refusava la unificació de la denominació de la llengua. En paraules del mateix president de la Generalitat Valenciana “El nombre de la lengua de los valencianos es el valenciano...Ese es un asunto innegociable e incuestionable”. S’encenia, així, un vell litigi que romania en estat larvat a la nostra societat: el secessionisme valencià, denominació que rep un grupuscle político-social reivindicador d’una llengua valenciana independent i deslligada del diasistema català i que des dels anys de la transició ha anat creant un espai polític, social i mediàtic des d’on ha vehiculat el seu missatge. Un moviment reaccionari – conegut comunament com a blaverisme – basat en un anticatalanisme visceral..."
...
"...I és que malgrat la insistent voluntat blavera de separar la parla valenciana del diasistema lingüístic català, la filologia, la història, i el que és més important una mínima reflexió i observació lingüística amb un mínim de coneixement i d’objectivitat són suficients per tombar els fonaments filològics i històrics de l’argumentari secessionista.
I és que la incongruència i l’acientificitat dels arguments filològic i històric és fàcilment constatable. Personatges sense formació en lingüística i en història s’atreveixen sense cap pudor a proposar codificacions alternatives i centren els seus objectius en diferenciar a tota costa el codi escrit valencià del codi escrit català. Inventaran noves normatives per a una pretesa “llengua valenciana” (sense gairebé ressò perquè la llengua de la major part dels secessionistes és el castellà), inventaran filòlegs i historiadors inexistents com Bernhard Weiss per demostrar la independència del valencià del català, un dia ens diran que el valencià és una perllongació del mossàrab, un altre que deriva del llatí i un altre que l’origen del valencià és el català però amb una evolució posterior..."
...
"...El que diu la Universitat, la romanística internacional, els filòlegs, els historiadors (objectius, és clar) no serà pres en consideració..."
...
"...La dicotomia valencià vs. català no és més que una cortina de fum que encobreix la veritable confrontació de la societat valenciana: valencià vs. castellà i el conflicte ideològic que se’n deriva. Quants d’aquells que defenen la “llengua valenciana diferent i diferenciada del català” la fan servir com a llengua vehicular ?..."
...
"...Mentre els polítics blavers continuen dissenyant l’estratègia del "divide ut imperis", creant pactes i reivindicant hipòcritament una llengua que mai fan servir, qui vertaderament surt perjudicat és la revitalització de la llengua catalana a València..."

( Extret del Document de treball nº 18/2004 http://www.ciemen.org/mercator/pdf/wp18-def-cat.pdf )

¿ Com es possible que la A.V.L., una academia que segons la seua llei de creacio i el seu reglament deuria de velar, protegir i potenciar la llengua Valenciana, tinga la barra de posarli un enllaç (otorgantli caracter llegislatiu als seus continguts) a una web que nega l´existencia de l´idioma Valencià ?

Possiblement perque tant la A.V.L. com la web elaborà per CIEMEN (p´a MERCATOR) son la mateixa cara de la mateixa moneda - nacionalcatalanista; i com a prova ahi tenim el dictamen de la A.V.L. de 9 de Febrer de 2005 a on esta academia catalanista dictaminà que Valencià i Català son la mateixa llengua.

¿ Encara fan falta més proves p´a demostrar que la A.V.L. no es l´institucio adecuà p´a dignificar, enaltir i potenciar a l´idioma Valencià ?

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: