Tuenti en valencià. ¿perque no?

Per Fran Raga

El valencià és l´idioma oficial de la Comunitat Valenciana, reconegut en l´Estatut d´Autonomia Valencià, i amparat per tant per la Constitució Espanyola, ademés ha segut reconegut com a llengua en la Unió Europea i reconegut en la Carta de Llengües Minoritàries de la UE. És un idioma reconegut llegalment, que és el màxim estatus al que pot aplegar una llengua dins de l´àmbit polític.

En l´àmbit social, el valencià és la llengua de més de 2 millons de valencians, parlada generalment en la part més oriental del Regne de Valéncia.

En unes variants dialectals, que permeten el perfecte enteniment entre els valencianoparlants, aixina trobem el valencià de transició, el castellonenc, l´apichat o l´alacantí entre atres, en diferències, pero en unes característiques comuns que cohesionen l´idioma, l´idioma VALENCIÀ.

Una de les característiques que diferèncien a l´idioma valencià és que tots els seus usuaris li diuen ´VALENCIÀ´ independentment de la seua procedència dialectal, a diferència de l´idioma català per eixemple, que en uns llocs es coneix com a tortosí, pallarés o ribargoçà...

La nostra llengua valenciana també té història (atre element que la reafirma com a llengua independent d´atres en que la volen clavar). El valencià conta en el primer Sigle d´Or en la lliteratura de tota Europa, en autors com Joanot Martorell, Ausiàs March o Sor Isabel de Villena, estos autors ya diuen escriure en ´llengua valenciana´, per eixemple en esta cita del Tirant Lo Blanch: ´no solament de llengua anglesa en portuguesa. Mes encara de portuguesa en vulgar valenciana: perço que la nació a on vaig nàixer i soc natural se en puxa alegrar...´.

Per tant si tenim una llengua en història, viva en ús, en la seua personalitat, i en apoyo legal... ¿perque no tenim un Tuenti en valencià? ¿No tenim el mateix dret que els catalans, vascos, gallecs o castellanoparlants?

Alguns diran que ya tenim el Tuenti en català (els catalanistes)... Els valencianistes davant esta situació lo que demanem és un Tuenti en valencià, que en lloc de dir ´sortida´ diga ´eixida´, que en lloc de dir ´avui´ diga ´hui´, que en lloc de dir ´meva´ diga ´meua´, que en lloc de dir ´veure´ diga ´vore´...

VIXCA LA LLENGUA VALENCIANA. VIXQUEN LES NORMES D´EL PUIG.

http://servicios.lasprovincias.es/tu-noticia/tu_noticia_ver/Tuenti-valencia-perque/31347/1.htm

cites

Subsistix a Espanya no sols la diversitat de lleis sino tambe d’ idiomes. Es parla encara en gallec, en bable, en vasc, en catala, en mallorqui i en Valencià
Pi i Margall

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: