Fira de Nules

Per Damián Lucas Romero

L´alcalde de Nules, Salvador Górriz, ha denegat a les associacions valencianistes GAV (Grup d´Accio Valencianista) i a la Associacio Cultural Cardona i Vives de Castello, el poder montar una paraeta o “stand” en la Fira de Nules 2006.


Els catalanistes de “Quatre Camins” acusen al GAV d´amenaces en la fira de l´any passat, en la qual van participar les dos associacions, ¿A on estan les denuncies? Els valencianistes del GAV si que varen presentar denuncies per insults i amenaces dels catalanistes, els quals volien asustar per a que no ixqueren a la fira de Nules de l´any passat.

A mes, la paraeta del GAV en la fira de la Vall d´Uxo si que va ser asaltat i destrosat per els radicals catalanistes. En eixe acte participaren alguns “individus” de Nules i es van practicar detencions en persecucio policial inclosa. Estem a la espera de que es faça el jui. ¿Es aixina com l´alcalde de Nules els premia, no deixant eixir ad estes associacions valencianistes?

Per defendre i promoure la cultura del nostre poble en la passá edicio de la fira mos acusen de fer politica, pero els catalanistes porten 10 anys eixint a la fira i mostrant banderes antiestatutaries i anticonstitucionals com la republicana, la catalana i la independentista dels paisos catalans. Sinyo Alcalde ¿en la seua prohibicio no estarà perseguint ad estes associacions per que alguns membres militen en un partit polititic valencianiste en concret?

El GAV llamenta les falses i demagogiques acusacions volcades ultimament, sobre tot en prensa i per mig de paperets, per part del colectiu catalaniste “Quatre Camins”, en les que inclou accions realisaes per persones que no perteneixen al GAV.

Sinyo Gorriz ¿Quina relacio existix entre voste, la UGT i Sixto Salvador (del colectiu catalaniste “Quatre Camins” de E.U. i de la UGT)? Eixos que l´any passat l´acusaven de “Feixista” i que decidiren fer el correllengua pel seu costat perque voste (junt al partit independent que existix en Nules, llavors socis de govern seus) va dixar eixir a una associacio cultural valencianista a la fira. Est any celebren el correllengua en voste. Pasen coses molt extranyes en Nules.

No deixa de ser curios que la notificacio de que no es permetia eixir al GAV a la fira va arribar pocs dies abans del començament d´esta. Els catalanistes ho savien des d´un principi, ya que el concejal d’EU es el que meneja l’associacio catalanista.

Degut ad este imprevist, la associacio cultural Cardona i Vives no va dubtar en demanar el permis corresponent per a que el valencianisme estiguera present en la fira de Nules (ad ells els done mil gracies) el qual va ser afirmatiu fins que vam anar a montar la paraeta i se mos va prohibir de manera “poc cortes”.

El dia de la clausura de la fira es va repartir un panfleto explicant la versio del GAV sobre lo que ha passat i fent unes dures critiques a l´alcalde, per a que la gent veja lo que pasa en este poble i tot lo Regne. Lo ocorregut en Nules es una mostra mes del totalitarisme d´eixos que diuen ser democrates, tolerants i progressistes. Per aixo, els valencianistes estem en un moviment de rebelia democratica i pacifica de tots els sectors socials que han decidit passar a l´accio.

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: