Retrato de la lengua

Per Idioma Valencià

El 78% de los usuarios de lasprovincias.es creen que la Acadèmia Valenciana de la Llengua no trata correctamente el idioma valenciano, lasprovincias.es planteó a sus usuarios la pregunta: ¿La Acadèmia Valenciana de la Llengua trata correctamente la identidad del idioma valenciano? A lo que el 78,3% de los internautas votaron que no, ya que son muchos los usuarios que opinan que la Acadèmia es "tan sólo un órgano dirigido por catalanistas que no se centran en el valenciano sino en el catalán". (25.5.2008)

http://www.lasprovincias.es/valencia/20080525/valenciana/lectores-gusta-propuesta-peatonalizar-20080525.html


 

"Un retrato sense paregut"

Li feren un retrato pero cap dels seus coneguts li acabava de trobar paregut.
- "Eixos no son els teus ulls, ni la teua boca; t´ha fet el nas més llarc i la cara molt ampla...te sembla un pòc pero no eres tu".
Al pintor li digueren: "no tenim títuls, ni diplomes, pero no mos fan falta pa saber que el retrato no li sembla. No està ben fet i per tant, no el volem".

La normativa es el retrato de la llengua.

Els valenciaparlants encara aguarden a un pintor que li faça un bòn retrato, en tot el seu paregut, a la llengua valenciana.

(La llàstima es que, com este no aplega, i els "cientifics" oficials continuen encabotats en fer passar la normativa del català per la del valencià, molts valenciaparlants acaben "retratantse" en la llengua castellana, deixant de costat per sempre a l´idioma valencià. Els catalanistes estan llançant a pèdre l´oportunitat de mantindre viva la genuina llengua valenciana, afavorint la castellanisació de tots els valencians).

El pòble valencià no té títuls, ni diplomes, pero no els fan falta pa saber que la normativa de l´AVL no representa corrèctament la seua llengua pròpia valenciana. Es donen conte que es una normativa mal feta i per tant ni la vòlen, ni els aprofita pa una atra còsa que no siga complicarlos la vida.


IDIOMA VALENCIÀ http://www.idiomavalencia.com

"IDIOMA VALENCIÀ PARLAT. Nòtes sobre la realitat llingüística valenciana" (archiu pdf de 2.46 Mb.)

http://www.fileden.com/files/2008/3/3/1794593/idiomavalenciaparlat.pdf


 

("Retrato" referències, anys: 1613, 1622, 1640, 1660... 1851 (Escrig, Diccionari) [Ricart Garcia Moya, "Diccionari Històric del Idioma Valencià Modèrn" (DHIVAM), pàg. 711]

"...el cultismo valenciano "retrato", del italiano "ritratto", presente en la prosa manierista: "per orde del senyor archebisbe, fia llevar un retrato"" (Porcar: Díetari, any 1613) [Ricart Garcia Moya, "Valenciano en Murcia, catalán en Mestalla", Diario de Valencia 14-12-2003])

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: