La PJV es posiciona a favor de la creacio de cursos internacionals de llengua valenciana

Per Plataforma Jovenil Valencianista

La Plataforma Jovenil Valencianista com a entitat jovenil encarregada de la defensa i difusio de la cultura valenciana considera de manera molt positiva la creacio de cursos internacionals de llengua valenciana, que donen la possibilitat d’estudiar a tot el mon l’idioma dels valencians.

Davant l’anunci que Gandia acollirà la presentacio dels cursos internacionals de llengua catalana, promoguts per la xarcia Vives d’Universitats, de la que formen part totes les universitats publiques valencianes. La direccio de la PJV considera llamentable que la ciutat valenciana de Gandia, lloc de naiximent del poeta mes important de l’historia de la Nacio Valenciana, Ausias March, celebre un acte que desprestigia l’independencia de la llengua valenciana.

Per tal motiu, la Plataforma Jovenil Valencianista propon la creacio de cursos internacionals de llengua valenciana, per a conseguir l’autentica promocio del nostre idioma. Una promocio i difusio que considerem fonamental, i que ni el nostre Govern, ni les nostres universitats estan duent a terme.

Seccio d’informacio de la Plataforma Jovenil Valencianista.

En Monover (Mig Vinalopo), a 10 d’agost de 2009.

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: