Defenent l’idioma valencià en el Baix Maestrat

Per Julio Filippi

Ha durat poc de temps l’engany que pretenia colar-nos la “Plataforma pel valencià” (sic). Despres d’assistir ad algun ple i montar el numeret, portar a un filolec a pa i gavinet, que sempre ha renegat de l’existencia de la llengua valenciana “del valencià” i despres d’embrutar el mobiliari urba de Benicarlo en pegatines, apenes se’ls escolta en cap mig de comunicacio, ¡I mira que tenen mijos afins a on expondre els seus enganys!

Aixina, que si aixo que diuen i suponent que siga veritat que pretenen defendre l’idioma valencià “el valencià”, i com ultimament, estan com no estan, lis donaré un text que si de veres creuen i volen defendre “el valencià” es sentiran indignats a l’igual que la majoria dels valencians que volen i respecten la seua historica i sempre dita llengua valenciana.

L’assunt es el següent, la manipulacio a la que es veuen somesos la majoria dels jovens estudiants que assistixen als seus centres educatius i tenen que engolir tota classe de propaganda directa i sublliminal, a traves de la qual el pancatalanisme inculca als chicons les seues teories politiques. Per eixemple, el cartell que m’ha donat una mare indignada, on el seu fill assistix a l’Institut Ramón Cid, i veu preocupada com li estan ensenyant en atra llengua que no es la valenciana.

El preocupant tema es el següent: “El Departament de Valencià Llengua i Literatura de l’IES Ramón Cid de Benicarló, amb la finalitat d’estimular la creacio literaria entre l’alumnat del centre convoca els premis lliteraris següents…” Fins aci tot correcte, llegint s’aprenen moltes coses i conforme està l’educacio, hui en dia, despres de tan desgavellades reformes educatives…

Lo preocupant i vergonyos ve despres en les bases del concurs: “Premi de Narrativa. Els originals hauran de ser inèdits escrits en català…”

Pero encara n’hi han mes “Bases Generals”. La segona base del concurs diu: “Els treballs es presentaran en folis escrits per una sola cara, en llengua catalana…”.

¿Que lis pareix? ¿A on està la plataforma “pel valencià” (sic), a on els seus membres es mostren indignats afirmant que “el valencià” està en perill?

Este concurs lliterari incomplix l’Estatut de l’actual Comunitat Valenciana, en el qual es pot llegir clarament: Un. “Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autonoma son el valencià i el castellà. Tots tenen dret a coneixer-los i usar-los. Quatre. S’otorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”

Omplir de galicismes nostra llengua valenciana i suplantar-la per atra no es preocupant als “pel valencià” tot lo contrari. Al final de tot este embolic els chiquets acabaran dient-li als seus yayos lo següent: “Yayo com me seguixques parlant en el teu valencià, en el dels nostres antepassats segur que no aprovaré mai el “valencià” de l’escola”.

¿Com era aquella pancarta que portaven en les manifestacions els que humillen a la llengua valenciana? Ara m’en recorde: “Amb aquesta educacio Font de Mora dimissio”, en catala. Si el Sr. Director m’ho permitix acabaré est articul en valencià. Si la Conselleria d’Educacio no pren cartes en l’assunt a la major brevetat possible yo tambe exigixc: EN ESTA EDUCACIO FONT DE MORA DIMISSIO. ¿Perque mane o no mane, aci i ara, el PP?

cites

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua
Simó Santonja

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: