Els catalanistes mos canvien el nom

Per Pepe Esteve

Han passat les festes de Manises. Juliol s´acaba i l´estiu -la calor- està pegant fort, per atra part no té res d´anormal, es lo que toca. Lo que queda son la diversio, el contacte en els amics que fa anys que no veiem, en una paraula, les vivencies vixcudes i que han fet que per uns dies els problemes haixquen estat apartats del nostre quefer quotidià.

Lo que queda és -tambe- tot lo que s´ha escrit, tot lo impres, i lo que al fi i al cap quedara per a que es puga -el dia de dema- saber que feem i com eren les festes.

Ve este chicotet prolec com una introduccio per a parlar de les diverses revistes que edita la FMCJ i l´Ajuntament de Manises, en concret la “Gaseta Cultural” del mes de Maig i “Manises la Gaceta” de Juliol 2008. Tant en la primera revista com en la segona ( està mal dit revista, ya que es un monografic -a modo de revista de societat- a on no mes apareix l´Alcalde i els Regidors del PP, els atres regidors no existixen. ¿ Qui paga les revistes ? ) mos han canviat la festa ara es FESTA A LA MARE DE DEU DELS DESEMPARATS.

Que el Partit popular està catalanisat en Manises no heu dubta ningu, que la traduccio dels texts estiga en la normativa mes catalanisà de l´AVLL (la catalanista Academia Valenciana de la Llengua, aprová pel PP en majoria absoluta en el consentiment del PSPV-PSOE) i que els Regidors del PP no tenen ni idea de l´autentic valencià es motiu per a criticar cada una de les accions que porten a cap.

Que no tenen ni idea ho puc demostrar perque no fa molt la Regidora de Cultura, un dimecres a les 18:00 h. en el carrer de Sant Joan, cantó al carrer Major i plaça de l´Iglesia, estava preguntant-li a un mestre del Colege Sagrada Familia ¿ Pero eso es Valenciano o Catalán ?, en “castellano”. Passi de llarc i en un somriure continui avant.

Coneguent, com conec, als festers de la Festa de la Mare de Deu, tant valencians, tant amants de les tradicions i de la cultura valenciana, espere que no els haixca sentat be, el canvi de denominacio sense contar en ells i -rapidament- haixquen enviat una carta de reprovacio a l´Ajuntament, en primera persona a l´Alcalde de Manises i a la Presidenta de la Fundacio Municipal de Cultura i Joventut, per haver-los canviat el nom a la seua festa.

Pero coneguent el pati em pense que els festers no s´hauran molestat en ferho, ya que aixo els pot portar algun escamó. ¿Cóm un ex President del PP de Manises, un Interventor o Apoderat del PP en les taules de les eleccions, uns Afiliats al Partit Popular, van a contradir lo que´l seu President del Partit, Alcalde de Manises, i el seus companyers de partit han fet? Per desgracia prima mes el Partit que la valenciania, prima mes el no voler fer-se de mal voler que la despersonalisacio de la nostra Cultura i Historia, prima mes el bon “rollo” i la palmaeta en l´esquena que defendre lo nostre, lo valencià.

¿De qué servix eixe eixercici de valenciania: La Missa en Valencià i els escrits al poble en Idioma Valencià de la RACV ? Si no som capaços de parlar i rebelar-se contra lo que cregam que es una manipulacio a tot lo valencià no som dignes de portar el nom de valencians. LA VOSTRA INDIFERENCIA, PASSIVITAT I MENINFOTISME ES LA NOSTRA DESTRUCCIÓ.

Espere que tant les Falles, a les que se nomena en el reportage de la revista de Maig del 2008, com als festers de la Mare de Deu dels Desamparats, haixquen fet un eixercici de ciutadania, protestant -per escrit- per lo que s´ha publicat i demanant una rectificacio en el mateix mig i condicions.

De ser aixina, publicament els donaré l´enhorabona, aixina com ara, els critique.

Manises, 27 de juliol de 2008.

Pepe Esteve. Coalicio Valenciana Manises.

cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: