Indignacio dels estudiants pel mitin de ERC

Per Damián Lucas i Romero

La indignacio es la sensacio que sentiem molts estudiants de la Universitat de Valencia al enterarmos que en l´Aula Magna de la facultat de filosofia es fea un mitin de ERC.

Cartells ho anunciaven per toda la universitat, com solen fer en els actes catalanistes. Els panells de la universitat en lloc de servir als alumnes, servixen als chicotets grups de radicals que´ls utilizen per a ferse propaganda, sense que ninguna autoritat universitaria prenga mesures al respecte.

Dic aço perque pareix mentira que un acte politic es faça en la universitat publica, encara que s´excusen dient que era per a debatir l´estatut valencià, puix alli nomes se escoltava a un grup politic "despotricar" contra Espanya i fense la victima, que es la tonica habitual dels nacionalistes.

A l´acte asistiren no mes de 100 persones de totes les edats, no nomes estudiants. Va escomensar parlant Celesti Gimeno, professor d´economia de la UJI i militant d´ERC, el qual, en una demagogia imperant va parlar dels partits "historicament democratics" i es va referir al PSOE, IU, ERC, etc., com a tals, lo que em va sorpendre molt al recordar entre atres coses, que foren ixos els qui s´alçaren contra la Republica en el 1934.

Despres va intervindre el secretari d´ERPV, degut a l´ausencia per motius personals d´Agusti Cerda, president de ERPV, pero diputat per Barcelona. Mes de lo mateix va ser lo que s´escoltà en la sala. Va dir que Espanya trata als "paissos catalans" com colonies i que una colonia mai se pot desenrrollar com la metropoli. Em vaig quedar atonit a l´escoltar aixo, puix ERC tracta a l´antic Regne de Valencia com si forem una colonia catalana negantmos l´aigua, entre atres coses, per al nostre progres. Esta ultima reflexio em fa preguntarme a mi mateix i estic segur que a molts ciutadants tambe ¿Qui son els progresistes? ¿Aquells que s´autodenominen "progres" o aquells que donen progres?

L´ultim en intervindre va ser Joan Tarda, portaveu en el Congres Espanyol de ERC. Lo d´este home ya va ser una paranoia mental. Va parlar de la "reunificacio dels paissos catalans" ¿Quan han existit? A mes, ¿Quan han estat unificaes Valencia, Balears i Catalunya? Va dir que per pactes en el PSOE estaria dispossat a acceptar el capitalisme, ¿Pero no es ESQUERRA Republicana de Catalunya? I que damunt estarien com trosquistes darrere del PSOE per a que no donara marcha enrrere en les mesures preses en els pactes entre els dos.

Lo que mes m´indignà de lo que escoltava va ser quan va dir que n´hi havia que recuperar la memoria historica dels etarres abans del 73. El regim de Franco sera rebujable per molts espanyols tant d´esquerres com de dretes, pero aixo no dona dret a matar, tots tenim dret a la vida i si els terroristes volen lluitar per l´independencia que lluiten en guerra auberta, cara a cara, i que no assessinen a inocents a sang freda. Pero curiosament no va parlar de "Terra LLiure", grup terroriste de la transicio, proxim a ERC, i que alguns dels seus membres varen perteneixer ad esta organizacio. Tambe clavà una gabinetà per l´esquena als seus colegues nacionalistes vascos i gallecs i com no, a CIU, per no reclamar la cooficialitat en el conjunt d´Espanya de les diferents llengües minoritaries de les comunitats autonomes i forals.

Segons m´informà atre infiltrat en l´acte, (n´hi ha que dir que al ser un lloc public tenia dret a estar present qualsevol persona) dien alguns que yo tenia pintes de ser del GAV i que als del GAV palo. No se com tinc que anar vestit per a ser del GAV, pero crec que com yo van millons de persones en Espanya. Ixos que aboguen per el palo son els que s´autodenominen democratics.

Nomes demanar a les autoritats competents que prenguen mesures contra ixos quatre que utilizen la universidat com a reducte i que despolitarizen la universitat publica d´una vegà per totes.

(Esta peticio es fa extensiva a la UJI, ya que molts estudiants de la universitat de Castello es queixen de lo mateix)

cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: